با بنزین امنیت و اشتغال و آرامش ملت را به آتش نکشید

با بنزین امنیت و اشتغال و آرامش ملت را به آتش نکشید

بی تدبیری دولت در گران کردن ناگهانی قیمت بنزین بر کسی پوشیده نیست.دولت طی 6 سال گذشته حتی یک ریال بر قیمت بنزین نیافزود.در تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن،مسئولین دولت سیاست دولت گذشته را در سهمیه بندی بنزین و پرداخت یارانه و کارت سوخت،نه تنها زیر سوال بردند بلکه…

مقام پیشین امنیتی:جمهوری آذربایجان از درون شکننده و در مقابل تاثیرات خارجی حساس است

مقام پیشین امنیتی:جمهوری آذربایجان از درون شکننده و در مقابل تاثیرات خارجی حساس است

اعتراضات خياباني را در شهرستان هاي اين کشور ، با اقدامات سرويس هاي امنيتي روسيه ، ايران و ارمنستان در قبال جمهوري باکو  مرتبط دانست. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» ، پايگاه اينترنتي روزنامه « يني مساوات» نوشت :« سرازير شدن انسان ها به خيابان ها در شهرستان ها…