باکو: افزایش سیاست گرایش به ناتو در چند روز اخیر

باکو: افزایش سیاست گرایش به ناتو در چند روز اخیر

  الهام علي اف ، رييس جمهوري باکو که براي حضور در نشست «شوراي آنتلانتيک شمالي» ناتو به بروکسل سفر کرده است، با يان اشتولتنبرگ، دبيرکل ناتو ديدار کرد. در اين ديدار تاکيد شد باکو و ناتو همکاري موفقيت آميزي دارند. دبيرکل ناتو، از حضور جمهوري باکو در ماموريت صلح…