عضو کمیسیون امنیت ملی:گردشگران ایرانی به ترکیه نروند

به انفجارهای شب گذشته در ترکیه و کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم و با اشاره به سیاست‌های رژیم ترکیه در سال‌های اخیر اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های ترکیه در ارتباط با مسائل منطقه، وقوع این حوادث اجتناب‌ناپذیر است و توصیه ما این است که هیچ گردشگر…