سدسازی در ترکیه نفس ایرانی‌ها را تنگ کرده است

سدسازی در ترکیه نفس ایرانی‌ها را تنگ کرده است

مهر-در روزهای گذشته که گرد و غبار بی‌سابقه ۲۶ شهر کشور را فراگرفت و تهران را هم به عنوان آلوده‌ترین شهر جهان معرفی نمود، حرف و حدیث‌هایی مبنی بر تأثیر عمده سد ایلیسوی ترکیه بر روی این اتفاق مطرح شد. این سد یکی از ۲۲ سد ابر پروژه گاپ است.…