گزارش سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

گزارش سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بررسی تحریفات صورت گرفته از سوی جمهوری آذربایجان و ترکیه و سیاست های منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خصوص منطقه قفقاز با اهتمام و همکاری موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز در سالن همایش های باشگاه فرهنگی ورزشی…