وزیرخارجه ترکیه:مساله قراباغ مساله ترکیه نیز هست

ترکيه و ارمنستان { و امضاي پروتکل هاي زوريخ در سال 2009}، گفت : « مساله جمهوري آذربايجان، مساله ترکيه نيز است. »وزير خارجه ترکيه گفت : « بيست درصد از خاک جمهوري آذربايجان تحت اشغال است و تا زماني که اين مساله باقي مانده باشد، مناسبات ترکيه با ارمنستان…