«محمد حسنین هیکل»: حمله عربستان به یمن اشتباه بود

سی.بی.سی اظهار داشت: حمله به یمن اشتباه بود و پیش از وقوع حوادث اخیر سقوط نظام عبد ربه منصور هادی قابل پیش بینی بود. وی در عین حال این نکته را گوشزد کرد که گزینه نظامی مشکل یمن را حل نمی کند.وی افزود: کشورهای عربی در رابطه با مبارزه با…