تبریز و قرار شورش! نگاهی به تکاپوی آنارشیست ها برای ناامنی در تبریز

تبریز و قرار شورش! نگاهی به تکاپوی آنارشیست ها برای ناامنی در تبریز

کسانی که تبریز را به شورش و تظاهرات دعوت می کنند اصولا با سرشت تبریز بیگانه اند.تبریز یک شهر محافظه کار (به معنای فلسفی) است. جوامع محافظه کار معمولا برای دفاع از ارزش های محافظه کار (دین، دولت، وطن، اخلاق، امنیت) و امثال آن به میدان می آیند. البته تنگناهای…