دولت فرانسه: سازمان اطلاعات ملی ترکیه عامل ترور سکینه جانسیز و 2 فعال زن کرد

دولت فرانسه: سازمان اطلاعات ملی ترکیه عامل ترور سکینه جانسیز و 2 فعال زن کرد

ترور سکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا سویلَمَز معرفی شده است. همچنین روزنامه "لوموند" فرانسه نیز با تکیه بر این 46 مدرک، سازمان اطلاعات ملی ترکیه را به عنوان عامل ترور 3 فعال زن پ.ک.ک معرفی کرده است.بعد از 2 سال تلاش های مداوم وکلای این 3 فعال زن پ.ک.ک…