علی اف: روابط باکو با اتحادیه اروپا و ناتو گسترش خواهد یافت

علی اف: روابط باکو با اتحادیه اروپا و ناتو گسترش خواهد یافت

الهام علي اف، رييس جمهور باکو در سفر به ريگا، پايتخت لتوني گفت روابط جمهوري آذربايجان با اتحاديه اروپا به مرتبه عالي تري ارتقاء خواهد يافت.به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه يني مساوات، الهام علي اف در ريگا گفت : « گفتگوهاي جمهوري آذربايجان با کميسيون اروپا براي امضاي توافقي تازه…