28مرداد و ایده های دموکراتیک

28مرداد و ایده های دموکراتیک

بران ناسزا و تهمت زخم می‌زنند. بسیاری قهرمانش می‌خوانند و عده‌ای فتنه نشان!هر سال در سالگرد وقوع کودتا درباره‌اش حرف‌های زیادی گفته می‌شود و نیز تاکنون ده‌ها جلد کتاب و انبوه مقاله درباره‌اش نوشته شده اما آنچه بیش از ضرورت سخن گفتن درباره 28 مرداد ضروری است، سخن گفتن و…