انتشار کتاب روابط ایران و ترکیه؛از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری

۳۰ شهریور, ۱۳۹۴
انتشار کتاب روابط ایران و ترکیه؛از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری

 این کتاب جدیدترین پژوهش «کاوه بیات» در حوزه تاریخ معاصر است که با بررسی اسناد و مکاتبات دولتی به‌صورت پژوهشی در خصوص کیفیت روابط دو کشور که مراحلی حساسی را پیموده است، درآمده است. این پنج سال مصادف است با انقراض تدریجی قاجاریه و ظهور رضاشاه در ایران و همچنین انقراض عثمانی و ظهور مصطفی کمال در ترکیه.

از سوی دیگر یکی از جنجالی‌ترین نشیب‌ها در روابط دو‌طرفه که جنگ لفظی موجب بین جوامع مدنی ایران و با برخی جوامع افراطی در عثمانی را در پی داشت در همین 5 سال رخ داده است. قائله روشنی‌بیک از ماموران تشکیلات مخصوصه عثمانی که در ترک اجاقی اسلامبول سخنرانی ضدایرانی خود را اجرا کرده و انتشار خلاصه ای از آن در جراید ایران و عثمانی باعث سردی روابط شده است سرآغاز این بحران بود.

این کتاب در سه بخش تنظیم شده است:

بخش اول پایان جنگ بزرگ،شروع جنگ های کوچک نام دارد که شامل سرفصل های: گزارش استانبول،گزارش آناتولی، تحریک کردها،نگرانی های ایران، برآمدن مصطفی کمال، محور آنکارا- مسکو، حمله ترک‌ها به ارمنستان،خطر سمکو، اعزام نماینده

بخش دوم: آنکارا نام دارد و شامل:

ختم قائله سمکو،بحث موصل و مسئله کُرد، حکومت ملی، ایران و کنفرانس لوزان

بخش سوم رفت و برگشت نام دارد و شامل :

سرنشوت هیئت اعزامی،نگرانی‌های سنتی،مناقشات مرزی، تحرکات پان‌ترکی، اتباع ایران،مراجعه به آنکارا، وداد تامینیه، و محاصل کار

این کتاب توسط انتشارت پردیس دانش (شیرازه) به زیور طبع آراسته شده و به بهای 120000ریال در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.