پنج سال حبس برای آتش زدن پرچم ایران

۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۴
پنج سال حبس برای آتش زدن پرچم ایران

دو تن از نفرت پراکنان قومی که قصد داشتند با آتش زدن پرچم مقدس کشورمان در تبریز، نمایشی کودکانه را به منصه ظهور بگذارند هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها دو تن از اشرار به نام های طاها کرمانی و حسین علی محمدی به اتهام تخریب اموال عمومی (پرچم متعلق به شهرداری تبریز در جاده تهران) هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. این حکم قابل تجدیدنظر در ظرف بیست روز می باشد. گفتنی است اگر احکام بدوی عینا در مرحله تجدیدنظر تایید شوند این دو مجرم 13 سال بعدی زندگی شان را در زندان سپری خواهند کرد. زیرا از به اتهامات دیگر نیز محکوم شده اند.
حسین علی محمدی و طاها کرمانی در آبان 1392 اقدام به تحریق پرچم مقدس کشورمان کرده و با یک خودرو از محل متواری شدند. شهروندان وطنخواه تبریزی با مشاهده وضعیت، ضمن تماس با پلیس شماره پلاک خودرو را به مقامات  دادند. یک ماه بعد عده از از دانشجویان آذری راسا اقدام به طراحی پرچمی جدید در همان محل نمودند.