توهین و سوزاندن پرچم مقدش ایران در جریان آشوب های مهاباد

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴
توهین و سوزاندن پرچم مقدش ایران در جریان آشوب های مهاباد

کرده است که نزدیک به 6 میلیارد متضرر شده و سرمایه خود را از مهاباد خارج خواهد کرد.

در این بین، یغماگران تجزیه طلب که با تحریک گروه های تروریستی کردنما دست به تجمع زده بودند، بیرق مقدس کشورمان را نیز به آتش کشیدند. به گزارش آذری شبکه تلویزیونی کرد-کانال وابسته به جریان تروریستی مصطفی هجری به صورت مستمر با نشان دادن پرچم نیمه سوخته کشورمان سعی در الگوسازی از این اقدام رذیلانه دارد. این رفتار ارتجاعی نشان دهنده ماهیت ضد کُردی، ضد ایرانی و غیرمدنی اعتراضات مزبور بوده و لازم است عوامل این اقدام هر چه زودتر شناسایی و به مجازات کافی مالی و حبس محکوم شوند.