معرفی کتاب
وضعیت اقلیت‌ها در ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل

۲ شهریور, ۱۴۰۱
وضعیت اقلیت‌ها در ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل

کتاب «وضعیت اقلیت‌ها در ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل» نوشته احمد کاظمی توسط نشر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما منتشر شد.

انتشار این کتاب به منظور تبیین حقوقی و علمی و ضعیت اقلیت‌ها در ترکیه در شرایطی صورت گرفت که طی سال‌های اخیر فعالیت مؤسسات دولتی و رسمی مطالعاتی ترکیه برای منفی جلوه دادن وضعیت اقوام و اقلیت‌ها در ایران و همچنین رویکردهای پان ترکیسم تهاجمی ترکیه و باکو علیه ایران در بعد از جنگ دوم قره باغ و تحرکات این دو کشور برای اجرای دالان موهوم و تورانی ناتو و از بین بردن مرز تاریخی ایران و ارمنستان، افزایش یافته است.

در این کتاب با رویکرد تبیینی، حقوقی و رسانه‌ای به «جایگاه و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل»، «وضعیت اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و ملی در ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل»، «وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ترکیه از منظر حقوق بین الملل»، «رویکرد ترکیه به اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی»؛ «جایگاه اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در اسناد بالادستی ترکیه»، «رویکرد ترکیه به اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی با تأکید بر دوره آک‌پارتی»، «رویکرد احزاب اصلی مخالف به اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی»، «مواضع اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه درباره وضعیت و حقوق‌شان»، «گزارش‌ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و احکام محاکم اروپایی در موضوع اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه»؛ «ابعاد و مصادیق اجرا یا نقض حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه بر اساس اسناد بین المللی حقوق اقلیت‌ها» پرداخته شده است.
کتاب «وضعیت اقلیت‌ها در ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل»، توسط احمد کاظمی در چهار فصل و ۱۸۲ صفحه به چاپ رسیده است. از این نویسنده، پیش از این کتاب‌های امنیت در قفقاز جنوبی و پان ترکیسم و پان آذریسم و مفهوم اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به چاپ رسیده است.