آزادی نفرت پراکن قومی با قرار «کفالت» !؟

۳۱ فروردین, ۱۳۹۴
آزادی نفرت پراکن قومی با قرار «کفالت» !؟

یکی از اعضای باند تجزیه طلب که در پی تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی و امنیت کشور در پوشش برگزاری تجمع و همایش بازداشت شده بود، از بازداشت موقت آزاد شد. به گزارش آذریها علیرضا فرشی دارای سوء پیشینه کیفری در ارتباط با فعالیت های تجزیه طلبانه در اوایل اسفند گذشته بازداشت شده بود.
نکته جالب توجه این که وی با قرار «کفالت» از آزاد شده است. قرار کفالت خفیف ترین قرار در بازداشت موقت است که با معرفی یک فرد دیگر (کفیل ) و تعهد کفیل به دادگاه جهت معرفی متهم در زمان مقتضی انجام می پذیرد. این در حالی است که سایت های وابسته به جریان نفرت قومی در ایام بازداشت وی از شرایط سخت بازداشت و بازجویی برای نامبرده صحبت می کردند. باید پرسید اگر شرایط بازداشت تا این اندازه سخت بود چرا متهم با یک قرار ساده کفالت از زندان آزاد شد؟
صدور قرار کفالت برای متهمان «امنیتی» امری بی سابقه است و هیچ متهم امنیتی با چنین قراری از بازداشت آزاد نمی شود زیرا در این پرونده ها حقوق معنوی یک ملت نقض شده است و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به صدور کیفرخواست می کند. ولی در صورت فرار متهم هیچ تضمین ملموسی برای بازگرداندن یا جبران وضعیت وجود ندارد و طبیعی است که کفیل را نیز نمی توان به جای مجرم محاکمه کرد.
البته برخی دیگر معتقدند که همکاری مناسب متهم با مراجع قضایی و امنیتی در مدت بازداشت باعث صدور چنین قراری شده است. زیرا مراجع قضایی قانونا حق دارند که در صورت همکاری موثر متهمین در ایام بازداشت و معرفی سایر همدستان و بزهکاران، تسهیلاتی را برای متهم فراهم آورند.