آشوب و تخریب اموال عمومی توسط یک گروه تجزیه طلب در خوزستان/ پس از بازی تیم های مسجد سلیمان و فولاد خوزستان

۳۰ فروردین, ۱۳۹۴
آشوب و تخریب اموال عمومی توسط یک گروه تجزیه طلب در خوزستان/ پس از بازی تیم های مسجد سلیمان و فولاد خوزستان

آسیب زدند.

به گزارش آذریها به نقل از منابع محلی در اهواز این افراد با گرایش های تروریستی و جدایی طلبانه در شهر فعال هستند که قصد ناامن جلوه دادن کشور را داشته و پس از بروز بحران با عربستان جهت ضربه به ایران ظهور کرده اند.

گفتنی است این گروه به قصد نا امن سازی و ترساندن مردم در خیابان های و معابر شهر تجمع کرده و با عربده کشی و استفاده از سلاح های سرد به مردم و به ویژه اموال آنان یورش برده و باعث ترس و اخافه شهروندان می شوند.