برهان حشمتی
توضیحات سخنگوی باکو،معمای اختلاف ساعت ویدئوهای واقعه سفارت را دوچندان کرده است!

توضیحات سخنگوی باکو،معمای اختلاف ساعت ویدئوهای واقعه سفارت را دوچندان کرده است!

اخیرا آیخان حاجی زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان سعی کرد تناقضات موجود در توالی زمانی رویدادها و ساعت ثبت شده بر روی  ویدئوهای منتشر شده توسط سازمان امنیت این جمهوری از واقعه تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در روز 27 ژانویه را  توجیه کند!

آیخان حاجی زاده با بیان اینکه ساعت های ثبت شده بر روی تصاویر دوربین کارگذاشته شده در داخل سفارت با ساعت های ثبت شده بر روی تصاویر  دوربین نصب شده در بیرون سفارت 24 دقیقه اختلاف دارد  است که ناشی از مسایل فنی بوده است، مدعی شد که تفاوت ساعت میان تصاویر منتشر شده در روز واقعه (27 ژانویه) با  ساعت های درج شده در تصاویر منتشر شده در به اصطلاح “مستند” (ششم فوریه) سازمان د.ت.خ. از این واقعه، ناشی از تفاوت 24 دقیقه ای در تنظیم ساعت دوربین های داخل و بیرون سفارت بوده است!

گفتنی است در همان روز واقعه، هم تصاویر منتشر شده و هم اخبار رسمی اعلام شده از طرف مقامات جمهوری آذربایجان و ایران بیان می کرد که واقعه تیراندازی در ساعت حدود 8 و 32 دقیقه انجام شده است و در همان روز  تصاویر منتشر شده توسط سفارت جمهوری آذربایجان در تهران یا د.ت.خ. نشان می داد که یاسین حسین زاده، عامل مهاجم در ساعت 8 و 8 دقیقه، یعنی 24 دقیقه قبل از قتل، پس از  کوبیدن ماشین خود به ماشین سفارت وارد ساختمان  شده است! اما، اکنون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان و سازمان امنیت این کشور، د.ت.خ.، تاکید دارند که ساعت 8 و 8 دقیقه یعنی همان ساعت 8 و 32 دقیقه بوده است و کسی نباید به این تفاوت ساعت ایراد بگیرد!

بسیار خوب! بالفرض که ادعای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان را قبول کنیم و بپذیریم که یاسین حسین زاده نه در ساعت 8 و 8 دقیقه بلکه 24 دقیقه بعد، یعنی در ساعت 8 و 32 دقیقه ماشین خود را به ماشین سفارت کوبیده و وارد سفارت شده و اورخان عسگروف را کشته است، باز این سوال مطرح است که مگر می شود هر دو دوربین کار گذاشته شده در درون سفارت و بیرون سفارت که ساعتشان با 24 دقیقه اختلاف با همدیگر تنظیم شده است، دقیقا از یک زاویه تصویر ضبط کرده باشند؟!

در مستند جعلی د.ت.خ. نیز برای اثبات همین ادعا و به  منظور ایجاد توالی منطقی میان رویدادهای نشان داده شده در تصاویر منتشر شده در روز واقعه و همچنین به منظور متهم کردن پلیس ایران، نشان داده می شود که یاسین حسین زاده در ساعت 8 و 32 دقیقه پس از کوبیدن ماشین خود به ماشین سفارت وارد ساختمان شده و تقریبا بلافاصله نیز مرتکب قتل شده است!   یعنی برخلاف تصاویر منتشر شده در روز واقعه، هیچ فاصله 24 دقیقه ای میان نخستین ورود یاسین حسین زاده به سفارت و واقعه قتل وجود نداشته است!

در مستند جعلی د.ت.خ. و نیز در ویدئویی که شبکه دولتی آذ.تی.وی. بر روی توضیحات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان برای توجیه اختلاف ساعت های ثبت شده بر روی تصاویر و نیز  به اصطلاح رفع تناقضات موجود در خصوص توالی زمانی این ویدئوها مونتاژ کرده است، ساعت مابقی رویدادها نیز تقریبا 24 دقیقه جلو کشیده شده است تا به اصطلاح نشان داده شود که این بار تصاویر ضبط شده توسط یکی دیگر از دوربین ها همان رویدادها را فقط با 24 دقیقه اختلاف ساعت نشان می دهد که در این مورد نیز همان سوال مطرح است که چطور ممکن است  دو دوربین کار گذاشته شده در درون سفارت و بیرون سفارت دقیقا از یک زاویه تصاویر را ضبط کرده باشند؟

اما سوال دیگری که بر اثر ویدئوی مونتاژ شده بر روی سخنان آیخان حاجی زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان برای توجیه اختلاف ساعت این دوربین ها ایجاد شد، این است که در صحنه های مشابهی که ظاهرا از هر دو دوربین ارایه شده اند، یاسین حسین زاده یک بار  در ساعت 8 و5 دقیقه ( یا با 24 دقیقه اختلاف یعنی در 8 و 29 ) پس از عبور یک پراید سفید  از جلوی سفارت عبور می کند و بار اول نیز  در ساعت 8 و 24 دقیقه ( یا با 24 دقیقه اختلاف یعنی در ساعت 8:00 ) پس از عبور یک دوچرخه ، برای برانداز کردن سفارت از جلوی آن عبور کرده بود که به نظر می رسد در مونتاژ و جعل ساعت بر روی این تصاویر نیز ناشی گری شده است. زیرا، دو بار عبور با فاصله زمانی حدود 5 دقیقه از جلوی ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با توجه به یک طرفه بودن خیابان ها و کوچه های اطراف، حتی در روز تعطیل و خلوت جمعه نیز با سرعت معمولی که ماشین یاسین حسین زاده (طبق تصاویر منتشر شده) داشت، دشوار به نظر می رسد.اما، این را نیز قبول می کنیم و می پذیریم که یاسین حسین زاده در  فاصله زمانی 5 دقیقه این محله را دور زده و برگشته و مجددا از جلوی سفارت عبور کرده است. اما، باید توجه کنیم که اگر دومین عبور شناسایی یاسین حسین زاده از جلوی سفارتخانه در ساعت 8 و 29 دقیقه (یا 8 و 5 دقیقه) بوده و وی در بار سوم در ساعت 8 و 32 دقیقه به جلوی سفارتخانه رسیده است، این یکی کاملا غیرممکن بوده است که وی فقط در عرض 3 دقیقه از خیابان ها و کوچه های اطراف دور زده، برای بار سوم خود را به جلوی سفارت رسانده باشد!! این معما بخصوص زمانی جالب تر می شود که توجه کنیم ماشین محافظان سفارت به سرنشینی اورخان عسگروف، رییس محافظان و ماهر ایمانف، از نیروهای تحت امر اورخان عسگروف نیز در ساعت 8 و 4 دقیقه (یا 8 و 28 دقیقه) یعنی یک دقیقه قبل از عبور شناسایی دوم یاسین حسین زاده از همین محل حرکت کرده بود و رفته بود و حدود ساعت 8 و 30 دقیقه یا 8 و 31 دقیقه به محل بازگشته و پارک کرده بود تا برای وقوع حادثه کوبیدن ماشین یاسین حسین زاده به ماشین سفارت در ساعت 8 و 32 در این محل حاضر باشد!! یعنی در عرض کمتر از سه دقیقه زمان!

اورخان عسگروف و ماهر ایمانف در زمانی کمتر از سه دقیقه کجا رفتند و برگشتند؟ ماهر ایمانف در مستند جعلی د.ت.خ. گفته است که برای گشت حفاظتی و اطلاع از اوضاع و احوال امنیتی سفارت به همراه اورخان عسگروف به خارج از سفارت رفتند؟ این چه نوع “گشت حفاظتی” فوری – فوتی (سه دقیقه ای آن هم سوار بر ماشین)  برای اطلاع از اوضاع و احوال امنیتی اطراف سفارتخانه بوده است؟ آیا این دو مامور حفاظت سفارتخانه جمهوری آذربایجان در تهران نیز همانند یاسین حسین زاده مهاجم عجله فراوان داشته اند که به اصطلاح “گشت حفاظتی” خود را در عرض کمتر از سه دقیقه انجام داده، ماشین را پارک کنند و خود به داخل سفارت بازگردند که یاسین حسین زاده نیز به ماشین آنها بکوبد و در داخل سفارت با آنها درگیر شود؟ یا اینکه قرار و مدار دیگری با یاسین حسین زاده داشتند که از بد حادثه ماجرا به شکلی که در تصاویر دیده می شود، رقم خورده است؟! چرا  ماهر ایمانف پس از بازگشت به داخل سفارت، ظاهرا برای بستن در ، به سمت در ورودی سفارت برگشت، اما در را بطور کامل نبست و قفل در باز ماند که یاسین حسین زاده نیز با استفاده از باز بودن در به راحتی با کلاشنیکف وارد سفارتخانه شد و به او و اورخان عسگروف شلیک کرد؟

 

 

 

 

Attachments area

Preview YouTube video Terrorçu İran polisinin gözü önündə görün nə edirmiş – HADİSƏNİN YENİ DETALLARI

Terrorçu İran polisinin gözü önündə görün nə edirmiş – HADİSƏNİN YENİ DETALLARI

Preview YouTube video Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı

Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı