دروغ پردازی گوناز در خصوص باورهای علویان ترکیه

۱۹ بهمن, ۱۳۹۳
دروغ پردازی گوناز در خصوص باورهای علویان ترکیه

شبکه تلویزیونی گوناز با انتشار گزارشی کذب مدعی شد، علویان ترکیه به هنگام عبادت در جم خانه ها از مشروبات الکی استفاده می کنند. به گزارش وب سایت خبری – تحلیلی آذریها در نوشته آمده است:

« عبادتخانه های علوی ها یکی از مهمترین میراث معنوی بشر هستند که در آنها خوردن مشروب راکی و رقص و آواز توصیه می شود مذهب علوی بر خلاف مذهب شیعه با معیارهای دنیای مدرن همخوانی بسیاری دارد و این مذهب یکی از اومانیست ترین مذهب های دنیا است که به شدت با خشونت مخالف می باشد. به نظر بسیاری از کارشناسان مذهبی در ترکیه مذهب علوی شاخه ای از اسلام نیست زیرا در برخی از طریقت های علوی پرستش عناصر دین باستانی ترک موجود می باشد و این مذهب در واقع بعد از آشنایی ترکهای اوغوز با اسلام به صورت مخلوطی از آیین های ترکی تنگریزم (به اشتباه شامانیزم نامیده می شود) و اسلام می باشد.»

گفتنی است نفرت پراکنان قومی سالها است کوشش های بی حاصلی برای دور ساختن مردم آذربایجان از تشیع به کار می بندند. در این پروژه جعلی گفته می شود که آذربایجانی ها و صفوی ها در اصل علوی بودند نه شیعه جعفری. این ادعاها به قدری سخیف و کودکانه است که فراموش می کند صفویه سعی داشتند نسب خود را به امام جعفر صادق (ع) برسانند. آنها اکنون تلاش دارند تا وانمود سازند که آذریهای در ایران به علویان ترکیه نزدیک تر اند تا سایر شیعیان در ایران. این در حالی است که علوی های ترکیه به خصوص علوی های ترکمن سعی دارند خود را با فرهنگ شیعی ایران تطبیق دهند.
در آخرین تلاش عاجزانه ، نفرت پراکنان قومی؛ گوناز مدعی شدند که استعمال مشروبات الکی در حین عبادت علویان رواج دارد، که کذب آشکاری بیش نیست.
گفتنی است علوی گری در ترکیه با کیش اهل حق در ایران نسبت مستقیمی ندارد هر چند تشابهاتی نیز دارد. کیش اهل حق فرقه ای شبه مذهبی است که در کردستان ایران تاسیس شد و بعدها برخی از ترک زبان ها و آذریهای ایران نیز به آن روی آوردند. چنانکه فرقه اهل حق آتش بیگی در آذربایجان را یک صوفی کُرد رهبری می کند. اصولا تعقات قومی و زبانی در بین صوفیان و اهل حق فاقد جایگاه است.
 این کیش خاستگاهها و ریشه های متفاوتی با علوی گری ترکیه دارد. علوی های ترکیه بقایای قزلباشان آناتولی بودند که به پادشاه ایران در دوره صفوی وفادار مانده بودند، آنها در ادامه با برخی از فرق تصوف و بکتاشی گری ترکیب شده و شکل امروزی علوی گری را به خود گرفتند.
علوی ها از دوران خلافت عثمانی تا به امروز معروض ستم های قومی بسیاری در ترکیه بوده اند. این ستم ها از جانب اسلام سنی، طرفداران عثمانی گری و سپس نو عثمانی گری، پان ترکیست ها و گرگ های خاکستری و لائیک ها صورت گرفته است.
تقریبا تمامی جان باختگان قیام پارک گزی از میان شهروندان علوی ترکیه بودند.
دروغ پردازی و جعل گوناز تی وی( به تاسی از کسانی چون تقی زهتابی و صدیق) تا جایی پیش می رود که شعور مخاطبین را نادیده گرفته و از شرب خمر در مکانی مذهبی خبر می دهد و حتی مدعی می شود که علوی گری یک فرقه غیر اسلامی به شمار می روند.

 

 
علویان سوریه و ترکیه/محمدرضا دبیری
هیزم پان ترکها برای آتشی که اهل حق ها در آن می سوزند
نقش گرگهای خاکستری در کشتار شیعیان ترکیه(قهرمان مرعش) و همکاری جریان های واگرای پان با عوامل قتل عام