رهبران حسینیون به خانه برگشتند

۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۲
رهبران حسینیون به خانه برگشتند

به گزارش سایت خبری-تحلیلی آذری‌ها، اورخان محمد اف و توحید ابراهیم زاده، امروز صبح به خانه‌های خود بازگشتند. گفتنی است این دو کنشگر هفته پیش برای پاره ای از توضیحات فراخوانده شده بودند.