بزرگداشت استاد منوچهر مرتضوی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

۲۷ مهر, ۱۳۹۳
بزرگداشت استاد منوچهر مرتضوی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

گذشت قریب چهار سال از رحلت استاد از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به پاس خدمات علمی و فرهنگی او در طول حیات پربار خود برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت 17:30 الی 30: 19 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به نشانی خیابان ولی عصر، پل امیر بهادر، خیابان سرگرد بشیری، پلاک 71، تالار اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار خواهد شد.