سرمقاله اطلاعات، در بدرقه ارتش ملی برای نجات آذربایجان

۲۰ آذر, ۱۳۹۲
سرمقاله اطلاعات، در بدرقه ارتش ملی برای نجات آذربایجان

درود به افسران و سربازان دلیر ایران که برای انجام وظیفه به آذربایجان پیش می‌روند.
امروز سحرگاه سربازان و افسران دلیر ایران برای انجام وظیفه مقدسی که به آنها محول شده به آذربایجان عزیزی که یکسال تمام از مادر میهن دور و مهجور مانده بود شروع به پیشروی نمودند. سربازان و افسران دلیر ایران‌پرست می‌روند تا آزادگان زمین آذرآبادگان را که یک سال تمام در بدترین شرایط تحت سلطه مشتی ماجراجو انواع و اقسام زجرها و اهانت‌ها را تحمل نموده‌اند نجات دهند و به دوران سروری و آقائی امثال غلام یحیی و سایر دشمنان ایران در آن دیار خاتمه دهند.

افسران و سربازان دلیر ایران پیش بروید و مردانه برای نجات گرانمایه‌ترین و پربهاترین استان‌های ایران فداکاری نمائید. قلوب تمام مردم ایران در دنبال شماست.
دعای خیرعموم ایرانیان از مرد و زن و خرد و بزرگ بدرقه راه شما می‌باشد. سکنه غم‌زده و مصیب دیده آذربایجان نیز با چشمانی اشکبار در انتظار شما می‌باشند تا بهترین و صمیمی‌ترین احساسات وطن‌پرستانه خود را مانند مردم خمسه و زنجان نثار مقدم شما نمایند.
افسران و سربازان دلیر ایران شما اکنون تنها امید ایرانید و تمام امید ایرانیان به غیرت و حمیت و مردانگی شما سلحشوران وطن می‌باشد.
افسران و سربازان شجاع ایران شما به خوبی می‌دانید یکسال است ‌آذربایجان عزیز را دسایس بدخواهان و دشمنان ایران از میهن اصلی خود جدا نموده است. شما به خوبی می‌دانید در این مدت تظاهر ایران‌دوستی و وطن‌پرستی در آذربایجان جرم شمرده می‌شده و چه بسا مردان و جوانان آذربایجانی به جرم تظاهر به میهن‌پرستی و علاقمندی به وحدت ایران به دست جنایتکاران شربت شهادت نوشیدند و یا از یار و دیار خود آواره شدند.
شما امروز برای خونخواهی آن شهیدان و نجات آن آوارگان و رستگاری چند میلیون مردم آذربایجان که گرفتار رقیت و بندگی بیگانه‌پرستان می‌باشند پیش می‌روید.
شما برای این به آذربایجان می‌روید که نام فناپذیر ایران عزیز را یکبار دیگر در خطه آذربایجان بلند کنید و یادگارها و آثار و سنن ملی ایران را که در این یکسال ماجراجویان کوشش‌ها نمودند تا آنها را محو نمایند ولی محو شدنی نیست زنده کنید. پیش می‌روید ای افسران و سربازان دلیر و این وظیفه مهم تاریخی و ملی خود را به نحو احسن انجام دهید و در دفتر سلحشوران ایران نام مقدس قهرمانان نجات آذربایجان را احراز نمائید. آنها که در برابر شما مقاومت می‌کنید از دو حال بیرون نیستند یک عده از آنها قطعاً مردان اغفال شده و نادانی می‌باشند که شما باید با مهربانی و لطف و مودت با آنها روبرو شده خطای آنان را اغماض نمائید و آنان را از خواب غفلت بیدار کنید. دسته دیگر راهزنان و تبهکارانی می‌باشند که در ایرانی بودن آنها تردید است و بزرگترین و خطرناکترین دشمن زاد و بوم و میهن عزیز و افتخارات ملی شما می‌باشند.
اینها همانهائی هستند که در مدت یکسال آقائی و سروری خود نه به حال مردم رحم کردند و نه ناموس آنان را محترم شمردند و به نام آزادیخواهی بزرگترین خیانت‌های تاریخی را نسبت به آزادی مرتکب شدند و بزرگترین خیانت آنها به ایران این بود که مردم را بدبختانه از آزادی و آزادی‌خواهی که هدف مقدس آزادمردان کشور است بیزار نمودند.
افسران عزیز و سربازان دلیر سلحشوران ایران:
شما این حقایق را می‌دانید و هیچ یک از آنچه گفته شد بر شما پوشیده نیست، بنابراین بر شما ثابت و مسلم است پیشروی که اکنون آغاز کرده‌اید پیشروی مقدسی برای نجات ایران و برای سعادت ایرانیان و برای آزادی واقعی است که مطلوب آزادمردان ایران است.
ما یقین داریم شما مردانه در این پیشروی که سعادت و رستگاری ایران وابسته بدن است خواهید کوشید و در نزدیک‌ترین روزها با چهره پرافتخار که از نور مقدس غرور ملی رخشان باشد در دنبال پرچم مقدس شیروخورشید وارد شهر تبریز شده و سلام و درود ایران را به برادران آذربایجانی ما تبلیغ خواهید کرد.