آقای زیبا کلام ، من هم متاسفم، البته برای شما

۸ خرداد, ۱۳۹۱
آقای زیبا کلام ، من هم متاسفم، البته برای شما

 این افراد نوعی خود بزرگ انگاری توام با خود کم بینی  است. به مثال افرادی که برای جلب توجه ، بر روی خودرو های خود بوق های آنچنانی نصب میکنند تا فقط شنیده بشوند حتی به قیمت اینکه در مقابل جمع مورد اعتراض دانشجویی قرار گرفته و از پاسخ به او عاجز شوند و همگان از همان دانشجو چنان حمایتی کنند که عرق شرم بر پیشانی شخص مورد نظر بنشیند…

جناب زیبا کلام، سوال من از شما این است : آیا شما به گفته ی خود ایمان دارید؟ آیا این بوق انکر الاصوات شما برای گوش ما مفید است و ما خود نمیدانیم؟ آیا شما ناخرسندی مردم ایران و در مواردی تنفر از اعراب را فقط مربوط به جنگ قادسیه میدانید؟

به نظر شما “پشتیبانی از تحرکات تجزیه طلبانه” ، “چشمداشت به جزایر سه گانه ایران” ، “تعرض به نام باستانی و تاریخی خلیج پارس” و از همه مهمتر حمایت آشکارا و پنهان همین اعراب از “صدام حسین و رژیم بعث” در طول هشت سال دفاع مقدس در این نفرت بی تاثیر است؟

جناب صادق زیباکلام که متاسفانه نه “صادق” هستید و نه “زیبا کلام” (به قول ما آذری ها :نام کچل را ذولفعلی گذاشته اند!) شما در پشت جنگ قادسیه و نام اسلام پنهان شده اید. نفرت ما ایرانیان از اعراب برای قادسیه و اسلام نیست، همانگونه که تاریخ گواه است ارزنده ترین خدمات به اسلام و توسعه ی دین محمدی را ما ایرانیان انجام داده ایم، نا خرسندی ما از اعراب برای خون پاک هزاران شهید میهن است. برای جوانانی است که برای این خاک و این سرزمین رفتند و اسیر شدند، شکنجه شدند، دست و چشم و ریه و پای خود را جا گذاشتند و برگشتند تا شما اینگونه سر خوش و بی درد بنشینید و ژست متفاوت بودن بگیرید و از دشمنان ما ،از قاتلان جوانان ما و از حامیان آنان معذرت خواهی کرده و برایشان ابراز تاسف کنید که چون شما میخواستید جزایر ما را ضمیمه ی خاک خود کنید؛ که چون شما میخواستید نام خلیج پارس ما را به نام خود کنید؛ که چون شما میخواستید اروند رود ما را تصاحب کنید از شما عذر میخواهم و متاسفم؟
جناب زیبا کلام، من هم متاسفم ، اما برای شما. برای شمایی که اگر تاریخ را نادیده گرفته اید اگر آبروی میهنمان را نادیده گرفته اید ملالی نیست، درد این است که شما خون هزاران شهید را هم نادیده گرفته اید.