جمهوری باکو با لغو روادید متقابل با ایران موافقت نکرد

۱۸ مرداد, ۱۳۹۵
جمهوری باکو با لغو روادید متقابل با ایران موافقت نکرد

الهام علی اف، رییس جمهوری باکو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رییس جمهوری اسلامی ایران در باکو تصریح کرد : « در دیدار امروز، مسایل گسترده ای مورد مذاکره قرار گرفت. چشم اندازهای خیلی زیبایی در زمینه توریسم وجود دارد. هم اکنون شهروندان ایران می توانند براساس «مقررات تسهیل روادید به آذربایجان» بیایند و خط آهن نخجوان-تبریز-مشهد گشایش می یابد. در زمینه حمل و نقل هوایی منظره زیبایی مشاهده می شود و تعداد پروازها افزایش می یابد.»

برغم تصریح رییس جمهوری باکو در این زمینه، برخی رسانه ها بدون ذکر منبع مدعی لغو روادید جمهوری آذربایجان برای ایرانیان شده بودند.

درپی کاهش شدید درآمدهای نفتی جمهوری باکو ، رییس جمهوری آذربایجان سه ماه پیش  به منظور افزایش درآمدهای توریستی این کشور ،  با تغییر قوانین صدور روادید ، فرمانی تحت عنوان «مقررات تسهیل صدور روادید» صادر کرد که باید در مورد مسافران تمامی کشورهای دنیا اجرا شود. براساس این فرمان، رییس جمهوری آذربایجان با کاهش تعرفه صدور روادید از 42 دلار به  20 دلار، مقرر کرده است درخواست صدور روادید این کشور از طریق اینترنت قابل انجام باشد و در عرض سه روز روادید برای درخواست کنندگان صادر شود.

جمهوری اسلامی ایران که از حدود هفت سال پیش روادید را برای شهروندان جمهوری باکو لغو کرده است، از آن دولت درخواست کرده بود که باکو نیز بطور متقابل روادید را برای شهروندان ایرانی لغو کند.  اما، باکو تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است.