امریکا از بازداشت مخالفان لائیک در باکو ناراحت است

۶ شهریور, ۱۳۹۵
امریکا از بازداشت مخالفان لائیک در باکو ناراحت است

 

بخش آذری صدای آمریکا خبر داد مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به دستگیری مخالفان دولت در جمهوری باکو در آستانه برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی گفت : « این ها، فعالان مخالفان لائیک و دموکرات هستند. اما، حکومت جمهوری آذربایجان برای توجیه برخی از دستگیری ها، ادعا کرده است که آنها با روحانی مسلمان، فتح الله گولن ارتباط دارند.»
بخش آذری صدای آمریکا گفت : « ایالات متحده آمریکا بخاطر دستگیری ناطق جعفرلی، رییس جنبش رئال جمهوری آذربایجان که در روز 12 آگوست بازداشت شد، ناراحت است . ایالات متحده آمریکا همچنین از دستگیری سایر فعالان ناراحت است. این ها اعضای مخالفان لائیک و دموکراتیک هستند. اما، حکومت برای توجیه دستگیری برخی از آنها، مدعی است که آنها با فتح الله گولن، روحانی مسلمان رابطه دارند.  این بازداشت ها با ایام قبل از برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصادف شده است. این تغییرات در قانون اساسی، افزایش دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال و نیز تعیین معاون اول رییس جمهوری را بدون رای گیری در نظر گرفته است.  سایر تغییرات در قانون اساسی نیز محدودسازی آزادی های اساسی را  با استفاده از  مفاهیم غیردقیق، در نظر گرفته است. ایالات متحده آمریکا، حکومت جمهوری آذربایجان را به ارایه طرح این تغییرات به دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا فرامی خواند.  گروه کاری تحقیقات سازمان ملل درخصوص بازداشت های خودسرانه در ماه مه به جمهوری آذربایجان سفر کرده است. در بیانیه این گروه گفته می شود که حکومت جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از بهره گیری مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و رهبران سیاسی و دینی از حقوق و آزادی های اساسی و خاموش کردن صدای آنها ، به بازداشت ها، با طرح اتهامات کیفری و اداری ادامه می دهد.»

مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت : « حکومت آمریکا ،  حکومت جمهوری آذربایجان را به  احترام به حقوق بشر و آزادی بیان و تجمعات و نیز آزاد کردن دستگیرشدگان در آستانه برگزاری انتخابات تغییرات قانون اساسی که برای 26 سپتامبر درنظر گرفته شده است، فرامی خواند. »