بازی جدید فراکسیون: از بیت رهبری تاییدمان کردند

۲۸ آبان, ۱۳۹۵
بازی جدید فراکسیون: از بیت رهبری تاییدمان کردند

در اولین و آخرین جلسه فراکسیون به اصطلاح مناطق ترک نشین آقای “الف” نماینده قم دیرتر از سایرین وارد جلسه می شود.
برخی حاضرین علت تاخیر را جویا می شوند.
آقای الف می گویند: از بیت رهبری تماس گرفته بودند و می پرسیدند که چه کار می کنید؟ من هم گفتم می خواهم فراکسیون مناطق ترک نشین را می خواهیم تشکیل دهیم. همین که اسم فراکسیون را شنیدند گفتند خیالمان راحت شد(جل الخالق). به کارتان ادامه دهید.

 

***

این روایتی از دیالوگ اقای الف با نمایندگان حاضر  در جلسه است. ولی از کجا معلوم چنین روایتی از زبان آقای الف صحت داشته باشد؟

اولا این “بیت رهبری” چه کسی است که خیالش با شنیدن نام فراکسیون کذایی راحت می شود؟ کدام کارمند و کدام مسئول در بیت رهبری است که نظرش تا این اندازه با دیدگاه رهبری در خصوص فعال نکردن گسل های قومی منافات دارد.
لطفا نام این فرد و مسئولیت اش را اعلام کنید.

اگر نامی وجود ندارد یعنی این که اصل روایت صحت ندارد.
حتی در فرض صحت روایت اقای الف آیا انتظار دارید ما سخنان شفاف و بی پرده خود رهبر در دیدار با همان نمایندگان را کنار بگذاریم و ادعای صرف یک نماینده غیر بی طرف و عضو فراکسیون را آن هم از افرادی مجهول باور کنیم؟؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب…

دوما این دوستان بیت رهبری از کجا خبردار شدند که دقیقا در همان ساعت در مجلس شورای اسلامی چه می گذرد؟ و یک دفعه با شنیدن نام فراکسیون خیالش از دنیا و تمام مشکلات کشور آسوده می شود و حتی تشکر هم می کند؟!

سوما رسانه های پان ترکیست و تجزیه طلب اپوزیسیون مانند گروهک چهرگانی چگونه از این مساله خصوصی خبردار شدند؟ آیا خدای نکرده برخی از اعضای فراکسیون با آنها در تماس اند؟

البته لازم به یادآوری است که اعتماد زیادی به اظهارات جسته گریخته و خارج از دوربین این دست از نمایندگان وجود ندارد. پیش از این نیز فراکسیون اعضای خود را به صد نفر اعلام کرده بود اما سپس مسعود پزشکیان ضمن یک عقب نشینی اظهار داشت که صد نفر نیستند. معلوم نیست که تاریخ مصرف این روایت اخیر نیز تا چند روز دوام داشته باشد. اما به  هر حال این اظهارات مقطغی و تکذیب های بعدی کارکردهایی با فراکسیون از منظر تبلیغات روانی و مشروعیت داشته است.