دستگیری و انهدام گروه مجازی وابسته به ارتجاع قومی

۲۳ بهمن, ۱۳۹۵
دستگیری و انهدام گروه مجازی وابسته به ارتجاع قومی

کانال تلگرامی یک گروه مرتجع و بیگانه گرا توسط نیروهای سایبری کشف و منحل شد.

به گزارش وب سایت آذریها این باند با نام “طیف مستقل” بیستر از یکسال با درج اخبار دروغ و تحریک آمیز، آرامش روانی شهروندان را سلب کرده و مرتکب جرایم عمومی شده بود و به همین علت نیز شکایت هایی در دادسرا علیه آن اقامه شده بود. یک منبع آگاه به سایت آذری ها گفته است که چندین اعلام جرم از سوی مردم عادی علیه این گروه وجود داشت. هدف نهایی گروه مزبور براندازی و تجزیه کشور بود.

لازم به ذکر است سرپل های اصلی این باند در کشور ترکیه مستقر بودند و برخی از آنها در سال جاری سفرهایی به داخل کشور داشتند. 

با این وجود هنوز دهها گروه تلگرامی بیگانه گرا وجود دارند که با زیر پا گذاشتن قوانین کشور مردم را به قتل و غارت و آشوب تحریک می کنند و تهدیدی علیه امنیت عمومی به شمار می روند.