ارومیه پاریس یا رواندا؟!/به بهانه حاشیه سازی برای روزنامه همشهری

۲۴ بهمن, ۱۳۹۵
ارومیه پاریس یا رواندا؟!/به بهانه حاشیه سازی برای روزنامه همشهری

مازیار افشار: عده ای از یک یادداشت ساده در روزنامه همشهری برآشفته اند. مدتها است که عده ای دنبال بهانه اند.  این آشفتگی برای چیست؟ این رفتار عقب مانده و جهان سومی از کجا ناشی می شود؟ چرا کم بالغ نمی شویم.

بهانه گروه حاضر یک اشتباه تاریخی است. اما “دلیل اصلی” آشفتگی آنها این است که روزنامه همشهری ارومیه را یک شهر چندقومی و دیار همزیستی اقوام دانسته است.
یادمان نرفته است که پان ترکیست ها در سفر امسال حسن روحانی بنرهایی که روی آن شعار ارومیه شهر همزیستی اقوام نوشته شده بود را پاره کردند!!!
مطلب روزنامه همشهری به جز یک خط (آنجایی که شهر را تا سده دهم هجری عمدتا کرد سنی نشین دانسته و آنجایی که به تقسیم درصد پرداخته) درست است.
این مساله نیز اینقدر غوغاسالاری ندارد.

 در ارومیه نشریات قوم گرایی چاپ میشود که تعداد کردزبانها را ده درصد جمعیت می داند و یا اصولا حضور آنها را انکار می کند. حال آیا باید کردهای ارومیه داد و بیداد و تهدید کنند؟
عده ای مرتجع به دنبال به هم ریختن امنیت و آرامش جامعه اند. الگوی آنها نیز افریقا است. کشتارها و درگیری مخرب در افریقا نیز چنین پدیدار می شوند.
یک فرد غوغاسالار دیگری بدون تامل کافی گفته است که از روزنامه همشهری شکایت خواهد کرد!
آیا تصور کرده اید دادگاه مطبوعات روزنامه همشهری را به یک خاطر اشتباه تاریخ نگارانه محکوم خواهد کرد؟ قطعا خیر. تا به حال نشریه ای به دلیل اشتباه تاریخی محکوم نشده است. مطلب نیز روح تحریک آمیز ندارد. اما اگر شکایت بجایی نرسد این ادعای نادرست به صورت ضمنی اثبات شده است.
بدیهی ست که عوامل بیگانه سعی دارند از هر کاهی ،کوه بسازند. خردمندان هستند که نباید درگیر بازی هایی از این دست شوند.
نمایندگان مجلس باید راه حل ارایه دهند نه اینکه خود به بخشی از مشکل بدل شوند.  در قرن بیست و یکم صحبت در مورد قومیت اتلاف وقت است چه رسد تهدید و درگیری قومی.
چه بخواهید چه نخواهید، ارومیه شهر چند فرهنگی و چند قومی است. فرمانداری و استانداری ارومیه به صورت سنتی این شهر را رنگین کمان اقوام و مذاهب می داند.
بنابراین دعوا سر این موضوع دقیقا “بچه بازی” است و بقیه را به خنده وا می دارد. وقتی خودمان قبول کرده ایم که ارومیه شهر اقوام است پس صحبت در خصوص درصدها و تاریخچه بی اهمیت ست.
تصور کنید کسی از بیرون به شهر ما (ارومیه) نگاه کنید و تابلویی درهم و پرتنش نظاره کند. قطعا این ناظر چنین داوری خواهد کرد که مردم اینجا شهروند نیستند، مدرن نیستند و فرهنگ همزیستی ندارند… بیایید رفتار متمدانه تری داشته باشیم و این بازیها را به حقله بازان پس بفرستیم.
کاری نکنید که مقاله همزیستی در شمالغرب به درگیری بدل شود. اما می توانید چنین کاری هم بکنید و سطح شعور و فرهنگ یک شهر را به سخره بکشید.
 می توانید شهر را به رواندا تبدیل کنید و نشان دهید که لیاقت اداره خودمان را نداریم.  می توانید نقش هوتوها و توتسی ها را بازی کنید و کاریکاتوری از رواندا باشید.
می توانید سرمایه های اقتصادی را با ناامنی روانی و بالقوه و تنش اجتماعی فراری بدهید و یا اینکه مثل انسانهای متمدن به زندگی مان ادامه دهیم.
اما ارومیه ترجیح می دهد پاریس باشد نه رواندا.