آیا ترکیه به میراث صدام حسین مشروعیت می دهد؟

۱۰ اسفند, ۱۳۹۵
آیا ترکیه به میراث صدام حسین مشروعیت می دهد؟

 تلویزیون دولتى ترکیه با “مسعود عدى صدام حسین” نوه دیکتاتور سابق عراق مصاحبه کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» او از ترامپ خواست تا ایران را که به عنوان بزرگ ترین حامى دولتى تروریسم مینامید تحت فشار قرار داده و وادار کند که جنازه عموها و برادر صدام حسین را تحویل دهد!
نوه صدام، مصاحبه اش را با شعار “زنده باد ترکیه ؛ زنده باد عراق ؛ زنده باد فلسطین” تمام کرد. اما در این میان اقدام تلویزیون دولتی ترکیه به پخش چنین مصاحبه ای در این شرایط جای پرسش دارد! آیا ترکیه قصد دارد برای مقابله منطقه ای با ایران به میراث دیکتاتور خون آشام و جنایت کاری همچون صدام بازگردد؟