جلوگیری از نمایش پرچم یاحسین (ع) توسط جبهه خلق

۲۲ فروردین, ۱۳۹۶
جلوگیری از نمایش پرچم یاحسین (ع) توسط جبهه خلق

پایگاه اینترنتی «آذ ویزیون» جمهوری باکو، از جلوگیری طرفداران علی کریم لی، رهبر حزب جبهه خلق (بقایای ایلچی بیک) از نمایش پرچم یا حسین (ع) توسط اسلام گرایان در تجمع اعتراض آمیز روز شنبه در باکو خبر داد.

پایگاه اینترنتی «آذ ویزیون» ( طرفدار حزب حاکم)، با انتشار تصویر جلوگیری یکی از نیروهای انتظامات تجمع اعتراض آمیز «شورای ملی» مخالفان دولت جمهوری باکو از نمایش پرچم «یا حسین» در این تجمع، نوشت (ادعا کرد): « در تجمع « شورای ملی » در استادیوم «محصول» در باکو نزاع روی داد. برافراشته شدن پرچم حاوی شعار دینی ( یاحسین) توسط دینداران که در این تجمع اکثریت داشتند، به هنگام سخنرانی جمیل حسنلی ، رییس شورای ملی ، با اعتراض اعضای حزب جبهه خلق (به رهبری علی کریملی) مواجه شد. یکی از طرفداران علی کریملی، در صدد برآمد این پرچم را از دست دینداران بگیرد. در نتیجه ، میان اسلام گرایان و یک گروه دیگر مباحثه روی داد.  شرکت کنندگان این تجمع، در این مباحثه دخالت و از گسترش آن جلوگیری کردند. طرفداران حزب جبهه خلق ، این حرکت دینداران را بی احترامی به جمیل حسنلی (رییس شورای ملی) تلقی کردند.»

پایگاه اینترنتی «آذ ویزیون» همچنین در مطلب دیگری به قلم «طالع شاهسوارلی» و تحت عنوان « نردبان شورای مُلّا » ( تشبیه شورای ملی به شورای ملّا )، با انتشار عکس های روحانیون شیعی محبوس جمهوری آذربایجان در دستان شرکت کنندگان تجمع اعتراض آمیز «شورای ملی» در روز شنبه ، نوشت : « ایستگاه پایانی مبارزه ای که از مسجد آغاز شود و از غضب توده دیندار استفاده کند، وضعیتی مشابه سوریه است. به همین علت، نردبان «شورای ملّا» (شورای ملی مخالفان) ، (جمهوری) آذربایجان را به رفاه و ترقی و توسعه نمی برد ، بلکه به «جهنم سوریه» می اندازد. همیشه، کسانی که به جهنم می روند، درجستجوی همراه برای خود هستند. اما، کیست که با این قبیل افراد، همراه شود؟!»