نخجوان ضمیمه اقتصادی ترکیه می شود/ با ایجاد منطقه آزاد تجاری

۳۱ خرداد, ۱۳۹۶
نخجوان ضمیمه اقتصادی ترکیه می شود/ با ایجاد منطقه آزاد تجاری

آنکارا با اجرای طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با نخجوان، این منطقه از جمهوری باکو را ضمیمه اقتصاد ترکیه می کند.

به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری باکو، نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه گفت : «برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با نخجوان زیرساخت های لازم ایجاد شده و نمایندگان اقتصادی ترکیه در نخجوان مستقر شده اند.»
وزیر اقتصاد ترکیه گفت : « تجارت با نخجوان تفاوتی با  تجارت با سایر شهرهای ترکیه نخواهد داشت و در عملیات تجاری با نخجوان، از «لیره» ترکیه استفاده خواهد شد.»