مقام رسمی باکو:جمهوری آذربایجان پس از فلسطین دومین مامن یهودیان است!

۱۷ تیر, ۱۳۹۶
مقام رسمی باکو:جمهوری آذربایجان پس از فلسطین دومین مامن یهودیان است!

 

در یک اظهار نظر عجیب و در حالیکه مقامات و رسانه های باکو به صورت ریاکارانه جهت جلب حمایت جمهوری اسلامی ایران، قراباغ کوهستانی را با فلسطین اشغالی مقایسه میکنند (!) مبارز قربانلی معاون الهام علی اف، «جمهوری آذربایجان را دومین مامن یهودیان» نامید! این جملات به معنای قبول مشروعیت حاکمیت رژیم اسرائیل بر فلسطین تلقی می شود و از سوی دیگر به منزله پهن کردن فرض قرمز برای صهیونیست ها در کشوری که جمهوری آذربایجان نامیده میشود، خواهد بود.

مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری باکو گفت : « جمهوری آذربایجان پس از اسراییل ( فلسطین اشغالی) ، دومین کشوری است که یهودیان بطور متراکم در آن زندگی می کنند.»

به گزارش خبرگزاری رسمی آذرتاج ، مبارز قربانلی در دیدار با «هری سالتزمن»، رییس سازمان « بنی بریس» Bney Bris  که برای اطلاع از وضعیت یهودیان در جمهوری باکو و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات این کشور با اسراییل به جمهوری آذربایجان سفر کرده است، گفت :

 « جمهوری آذربایجان پس از اسراییل، (دومین) کشوری است که یهودیان با بیشترین تراکم در آن سکونت دارند و هفت کنیسه و همچنین مرکز آموزشی یهودی در کشور ما فعالیت دارد.»

مبارز قربانلی گفت : « با هدف حمایت از جمعیت های دینی، دولت کمک مالی به جمعیت های اسلامی و غیراسلامی اختصاص می دهد که آخرین کمک در این اواخر تخصیص داده شد  و به جمعیت یهودیان کوهستانی 250 هزار منات و به جمعیت یهودیان اروپایی 100 هزار منات اختصاص یافت. »

هری سالتزمن، رییس سازمان بنی بری ( Bney Bris ) نیز با ابراز رضایت از میزان تساهل در جمهوری آذربایجان، از شرایط فراهم شده و احترام و توجه به  یهودیان در این کشور قدردانی کرد.

همچنین خبرگزاری آذرتاج در خبری دیگری به نقل از شیمون لانکری، شهردار شهر «عکا» اسراییل  نوشت : « جمهوری آذربایجان لائیک با دارا بودن اکثریت جمعیت مسلمان، فانوس دریایی ترقی حقیقی جهان اسلام است».

شیمون لانکری در گفتگو با امین موسوی، روزنامه نگار و مدیر «آسان رادیو» جمهوری باکو که برای برنامه سازی درباره «تساهل در جمهوری آذربایجان» به اسراییل سفر کرده است ، افزود :

« ما اسراییلی ها، نه در حرف ، بلکه در عمل به خوبی می دانیم که جنگ و ترور چه معنایی دارد. نامه های تهدیدآمیز ارمنی ها نمی تواند موضع مرا درباره (جمهوری) آذربایجان تغییر دهد. دولت اسراییل و شهرداری عکا، در کنار (جمهوری) آذربایجان و ملت  (جمهوری) آذربایجان و ملت قرار دارند ».

شهردار عکا افزود : « (جمهوری) آذربایجان را برای من ، نخمیا شیرین میخائیلی، رییس جمعیت یهودیان کوهستانی مهاجرت کننده به اسراییل و آریه گوت ، رییس جامعه« طرح های بین المللی برای جامعه» که اصالتا آذربایجانی هستند، کشف کرده اند. من هربار در سفر به (جمهوری) آذربایجان با دیدن شرایط یهودیان، به آن افتخار می کنم.   امروز در شهر ما ، «خانه حیدرعلی اف» وجود دارد  که این خانه، بخشی از قلب «سرزمین آتش» ( آذربایجان) در اسراییلی و جزیره ای آن است.»