دیدار مقامات نظامی-امنیتی اسرائیل از وزارت کشور باکو

۷ مرداد, ۱۳۹۶
دیدار مقامات نظامی-امنیتی اسرائیل از وزارت کشور باکو

هیاتی به ریاست رییس بخش حفاظت از تاسیسات نظامی وزارت دفاع اسراییل در وزارت کشور جمهوری باکو حضور یافت.
خبرگزاری «آپا»: هیاتی به ریاست “نیر بن موشه” رییس بخش حفاظت از تاسیسات نظامی وزارت دفاع اسراییل در چارچوب سفر خود به باکو، در وزارت کشور جمهوری باکو حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری «آپا» و به نقل از وزارت کشور جمهوری باکو، در این دیدار اعلام گردید: روابط دوستی کشورها و مردمان باکو و اسراییل دارای پیشینه تاریخی دیرینی است و روابط دوجانبه مراجع انتظامی دو کشور طی سال های اخیر گسترش یافته است.  سپس مهمانان اسراییلی با فعالیت وزارت کشور جمهوری باکو آشنا شدند.
همچنین در این دیدار اعلام شد که تعداد وقوع جنایات در جمهوری باکو در مقایسه با کشورهای مستقل مشترک المنافع بسیار کم است و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت عادی سرمایه گذاران خارجی در جمهوری آذربایجان ایجاد شده است.
“نیر بن موشه” ضمن ابراز رضایت از تحمل پذیری جمهوری آذربایجان، اعلام نمود: گسترش هر چه بیشتر روابط میان نهادهای مربوطه دو کشور بسیار مهم است».