دیدار نمایندگان مجلس مکزیک با وزیر امورخارجه قراباغ کوهستانی

۱۶ آبان, ۱۳۹۶
دیدار نمایندگان مجلس مکزیک با وزیر امورخارجه قراباغ کوهستانی

گروهی از اعضای پارلمان مکزیک با وزیر امورخارجه قراباغ کوهستانی در استپاناکرت دیدار کردند.

به گزارش آذریها در این دیدار نمایندگان مکزیک اظهار امیدواری کردند که مناقشه بین جمهوری باکو و جمهوری قراباغ کوهستانی از طریق صلح آمیز حل شود.