افزایش امید به زندگی در ایران نسبت به سطح منطقه

۲۲ دی, ۱۳۹۷
افزایش امید به زندگی در ایران نسبت به سطح منطقه

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها به نقل از بانک جهانی، امید به زندگی که یکی از شاخص های جدی اجتماعی و اقتصادی است، در ایران نسبت به کشورهای همسایه افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک جهانی، میزان امید به زندگی (متوسط عمر افراد) در ایران  بالاتر از کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، جمهوری آذربایجان، روسیه و مصر است. بر اساس این آمار، امید به زندگی در ایران حدود 76 سال برآورد شده است.