گزارش روزنامه های ترکیه هنگام اشغال ایران پس از سوم شهریور 1320

۴ شهریور, ۱۳۹۸
گزارش روزنامه های ترکیه هنگام اشغال ایران پس از سوم شهریور 1320

 هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزهای مطبوعات ترکیه،درباره اشغال نظامی ایران توسط اتحاد شوروی چنین نوشت:

روزنامه گجه پوستاسی:

تیتر: تجاوز نیروهای شوروی به خاک ایران

سو تیتر: نیروهای متجاوز روس، سه مرزبانی ایران را اشغال کردند

ایران یادداشت اعتراضی شدیدی به مسکو داد.

 

روزنامه تصویر، صفحه میانی:

سرزمین هایی که روسیه از ایران می خواد:

روزنامه در گزارش خود ضمن اشاره به اشغال ایران توسط شوروی، نقشه ای از سرزمین های اشغالی را ارائه کرده و نوشته است، روسیه بر این سرزمین ها ادعای ارضی دارد. سپس در خصوص ایالت آذربایجان و مرکز آن تبریز اطلاعاتی داده است و نوشته است تبریز در آن روزها 200 هزار جمعیت داشته است.