منافع ملی ایران و کنوانسیون خزر:گفت و گو با نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر

۲۵ مهر, ۱۳۹۸
منافع ملی ایران و کنوانسیون خزر:گفت و گو با نماینده ویژه ایران در  امور دریای خزر

 

شرق، سالار سیف الدینی: پیوستن ایران به کنوانسیون یا معاهده رژیم حقوقی دریای خزر (کاسپین) با واکنش های متفاوتی در سطح افکار عمومی روبه رو شد. بسیاری نسبت به احتمال کوتاه آمدن ایران از حقوق قبلی خود در کاسپین اظهار نگرانی کرده اند و آن را در تضاد با اصل تمامیت ارضی و منافع ملی ارزیابی می کنند. برخی دیگر درخصوص پیامدهای آن تردید دارند. این واکنش ها در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های خارج از کشور شدت و حدت متفاوتی داشت. رضا نظرآهاری از دیپلمات های باسابقه وزارت خارجه است که پیشینه چندین سفارت را در کارنامه خود دارد و اکنون علاوه بر نمایندگی ایران در امور خزر، مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی و ابتکارهای منطقه ای وزارت خارجه نیز هست. وی معتقد است با پیوستن ایران به کنوانسیون خزر، منافع بیشتری عاید ایران خواهد شد و این چارچوب، کاملا با منافع ملی ایران هم راستاست. در گفت وگوی زیر  از وی پرسیده ایم که این کنوانسیون چه دستاوردهایی برای منافع ملی ایران داشته است.

 

  لطفا در مقدمه بفرمایید که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تحت چه شرایطی و چگونه به امضای کشورهای ساحلی رسید و رویکرد کلی ایران در این کنوانسیون برای تأمین بیشترین منافع چه بود؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از یک روند مذاکراتی پیچیده و طولانی در 21 مرداد 1397 در اجلاس سران در بندر آکتائوی جمهوری قزاقستان به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر رسید. متن فعلی کنوانسیون از مدتی قبل آماده شده بود و کشورهای ساحلی بر مفاد آن توافق کرده بودند. برخی از موضوعات در متن کنوانسیون وجود داشت که کشورهای ساحلی راجع به آن توافق نداشتند و از جمله آن موضوعات، نحوه ترسیم خط مبدأ مستقیم در خزر بود که با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله از متن کنوانسیون خارج و قرار شد طی سند دیگری مذاکره شود. درواقع، کشورهای ساحلی برای حفظ توافقات حاصله، به حل وفصل مرحله ای مسائل دریای خزر روی آورده اند و با این تصمیم، متن فعلی کنوانسیون نهایی شد و به امضا رسید.

رویکرد کشورمان درباره مفاد کنوانسیون نیز بر اساس جایگاه و نقش دریای خزر برای کشورمان و با کسب نظر از تمام نهادهای مرتبط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدوین و در روند مذاکرات با سایر کشورهای ساحلی خزر دنبال شده است. با نگاهی به متن کنوانسیون و مقایسه آن با اسناد قبلی دریای خزر، منافع ملی کشور در این سند به مراتب بهتر از اسناد قبلی حفظ شده است.

  سؤال مهمی که در ابتدای بحث مطرح می شود این است که در کنوانسیون، خزر به عنوان دریا پذیرفته شده است یا دریاچه یا مبهم باقی مانده است؟ اصولا اهمیت این بحث در چیست؟

در عرف و حقوق بین الملل تعاریفی برای اینکه یک پهنه آبی، دریاست یا دریاچه و هرکدام چه رژیم حقوقی ای دارند، ارائه شده است. در ابتدای مذاکرات راجع به تدوین کنوانسیون نیز این موضوع مطرح شد، ولی خارج از این موضوع که خزر دریاست یا دریاچه،تصمیم مهم کشورهای ساحلی بر این مبنا قرار گرفت که فقط کشورهای حاشیه خزر صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل این دریا را دارند و قوانین و مقررات حاکم بر این دریا نیز باید بر اساس توافق و اجماع نظر تمام کشورها تدوین و نهایی شود و خزر مشمول کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها 1982 نخواهد بود. بنابراین شما در متن کنوانسیون برخی از موضوعات را می بینید که نمونه آن را در سایر اسناد و پهنه های آبی مشاهده نمی کنید؛ به عنوان نمونه می توان به توافق کشورها درباره تقسیم بندی سطح خزر و میزان آن اشاره کرد. در کنوانسیون، سطح خزر به چهار منطقه تحت عنوان آب های داخلی، آب های سرزمینی به عرض 15 مایل، مناطق ماهیگیری به عرض 10 مایل و پهنه دریایی مشترک تقسیم شده است. همچنین در زمینه تعریف دریای خزر در متن کنوانسیون، به تعریف «توده آبی محصورشده به وسیله قلمرو خشکی طرف ها» بسنده شده است.

 

  حتما شاهد بوده اید که هم در سطح افکار عمومی و هم در سطح کارشناسان و تحلیلگران صحبت بر سر این است که ایران سهم خود را در خزر  از دست داده است و کشور و دولت متهم به خیانت می شوند. سؤال من این است که با امضای این کنوانسیون، سهم و درصد ایران از تقسیم خزر چقدر است؟

وقتی صحبت از تقسیم و مرزبندی در حوزه  های آبی مطرح می شود، نحوه تقسیم و تحدید حدود متفاوت از خشکی است و اگر توضیح داده نشود، کسانی که از ترم های حقوقی اطلاع ندارند، به اشتباه می افتند. در پهنه های آبی ما با دو شکل از تقسیم روبه رو هستیم؛ یک تقسیم مربوط به سطح و ستون آب است و دیگری تقسیم مربوط به کف یا بستر و زیربستر آن که درواقع ادامه خشکی است. ترم حقوقی که مربوط به تقسیم بندی کف آب است با عنوان تحدید حدود بستر و زیربستر شناسایی می شود. این تحدید حدود مربوط به کشورهای مقابل یا مجاور در دریاست و قرار نیست با موافقت پنج کشور انجام شود. در کنوانسیون هم گفته شده که کشورها به صورت دوجانبه در زمینه تحدید حدود بستر و زیربستر با یکدیگر توافق خواهند کرد. پس در این  خصوص ما باید با ترکمنستان و  جمهوری آذربایجان به صورت جداگانه به توافق برسیم که برای استفاده از منافع و منابع اقتصادی بستر و زیربستر مرزها تا کجا تعیین شوند. آن چیزی هم که درباره سهم و درصد ایران از خزر در رسانه ها صحبت می شود مربوط به همین موضوع است. در این راستا، مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر دریا میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از سال ها قبل شروع شده است و رایزنی ها برای نیل به توافق نهایی با این دو کشور ادامه دارد. اما آن چیزی که مربوط به تقسیم سطح و ستون آب است، موضوع و اصطلاحات آن تغییر می کند. در اینجا باید خط مبدأ عادی یا مستقیم هر کشور در خزر ترسیم و مشخص شود. همان گونه که قبلا اشاره کردم، کشورهای ساحلی در زمان امضای کنوانسیون تصمیم گرفتند یک موافقت نامه الحاقی به کنوانسیون در زمینه نحوه ترسیم خط مبدأ مستقیم تدوین کنند که مذاکرات آن در حال انجام است. خط مبدأ برای مشخص کردن تعیین مناطق چهارگانه سطح دریا به کار می رود. این مناطق بر حسب طول ساحل هر کشور و با عرض مشخص میان کشورهای ساحلی تقسیم خواهد شد. البته هر کشور ساحلی در هر کدام از این مناطق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت های خاص خود را دارند که در کنوانسیون به آن اشاره شده است.

توجه کنید که برعکس کف دریا که همه آن تقسیم می شود، در اینجا قرار نیست تمام سطح دریا تقسیم شود. بلکه اینجا کشورها یک نوار ساحلی به عرض 15 مایل به عنوان آب های ساحلی از خط مبدأ تعیین و بعد از آن منطقه ماهیگیری را به عرض 10 مایل خواهند داشت و مابقی دریا، به عنوان پهنه آبی مشترک خواهد بود. در واقع، بیش از نیمی از مساحت خزر، به صورت مشاع و مشترک میان کشورهای ساحلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بنابراین موضوع تقسیم خزر، تقسیمی دو بعدی است و تاکنون هنوز درباره هیچ یک از ابعاد تقسیم خزر توافق نهایی حاصل نشده است و ممکن است این مذاکرات مانند تدوین کنوانسیون، مدت ها طول بکشد. پس آنچه درباره ازدست رفتن سهم ایران در خزر و خیانت از سوی برخی افراد و خبرگزاری های داخلی و خارجی مطرح می شود، سخنی نادرست است و به دلیل ناآگاهی صورت می گیرد.

 

 تا زمان نهایی شدن مذاکرات دو جانبه با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ایران در خزر از چه حدودی صیانت می کند؟

همان گونه که می دانید بعد از فروپاشی شوروی، دریای خزر مورد توجه شرکت های بین المللی برای دسترسی به منابع انرژی قرار گرفت و این درحالی بود که نظام حقوقی مشخصی برای نحوه بهره برداری از منابع دریای خزر وجود نداشت. در این شرایط و از همان ابتدای زمان فروپاشی، ایران طبق تصمیمات مراجع قانونی و برای تأمین منافع خود در خزر، حفاظت از محدوده مشخصی از دریا را در دستور کار قرار داد. از این محدوده مشخص، تا زمان نهایی شدن مذاکرات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، صیانت خواهد شد. کشورهای همسایه ما نیز از این موضوع آگاهی دارند.

 

  در حالی که موضع ایران در گذشته مخالفت با توافق نامه های دو جانبه کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بود، به نظر می رسد ماده 8 کنوانسیون (اشاره به اصل توافق برای تعیین حدود کف دریا) به طور تلویحی از این موضع عدول کرده است؟ اگر این فرض را بپذیریم، پیوستن ایران به این کنوانسیون دقیقا کدام منفعت ملی را تضمین می کند؟

یکی از سیاست های اصولی کشورمان در قبال مسائل دریای خزر که همواره در تمامی اجلاس های مربوطه بیان و تأکید شده است، رعایت اصل اجماع نظر کلیه کشورهای ساحلی خزر در اخذ تصمیمات مربوط به این دریاست. بر همین اساس ایران در روند مذاکرات تدوین کنوانسیون که بیش از 20 سال طول کشید، همواره به اقدامات سایر کشورهای ساحلی در جهت لطمه زدن به اجماع، معترض بوده و آن را مغایر با روند مذاکرات و خلاف روح همکاری پنج جانبه و مقررات موجود می دانست. نهایتا کشورهای ساحلی در روند مذاکرات کنوانسیون، در ماده 8 به این توافق رسیدند که در تعیین حدود بستر و زیر بستر دریا از طریق توافق با کشورهای مقابل و مجاور و با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوق بین الملل اقدام کنند. در  حال حاضر نیز ایران بر رعایت اصل اجماع در تصمیمات متخذه در قبال مسائل این دریا مانند گذشته تأکید دارد.

 

  در معاهدات قبلی یعنی 1921 و 1940 حقوقی برای ایران در خزر تثبیت شده بود که حداقل آن حق استفاده بالسویه دو کشور از سطح آب و منابع کف آن بود. ولی با پیوستن به این کنوانسیون گویی ایران به اصل قاعده لوح مطهر در خصوص کشورهای  تجزیه شده پیوسته و تأکید بر اصل جانشینی را کنار گذاشته است!

یکی دیگر از مواضع و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل دریای خزر که از زمان فروپاشی شوروی و از ابتدای مذاکرات تاکنون  پیگیری شده است، تأکید بر لازم الاجرابودن معاهدات قبلی در خزر تا زمان تدوین و نهایی شدن مقررات جدید بود؛ یعنی ایران در مذاکرات همواره بر رعایت معاهدات 1921 و 1940 تأکید و آن را لازم الاجرا می دانسته است. اما باید درباره این دو معاهده به نکاتی اشاره کنم؛ نخست اینکه بخش هایی از این دو معاهده مربوط به خزر است نه کل آنها، دوم اینکه قریب به صد سال از عمر این دو قرارداد می گذرد و در این معاهدات در مورد مسائل و موضوعات مبتلا به حال حاضر خزر، به ویژه راجع به بهره برداری از منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست دریا، صحبتی نشده است، بنابراین نیازمند توافقات جدید هستیم و قراردادهای قبلی جوابگوی شرایط فعلی نیست. سوم اینکه در این معاهدات صحبتی از تعیین سهم ایران و شوروی و تقسیم کف و تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر میان ایران و شوروی نشده است. بنابراین بسیاری از مطالب و تفاسیر منتشره در زمینه سهم 50 درصدی ایران در خزر و از این قبیل تفاسیر، سخنی نادرست و نسنجیده است. در زمینه اصل جانشینی کشورها نیز باید به این موضوع اشاره کنم که مهم ترین تعهدی که در مورد جانشینی کشورها تغییر نمی کند و به روال سابق باقی می ماند، تعهدات و معاهدات مرزی است. بعد از فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور، ایران، جمهوری های شوروی سابق را به عنوان کشور جدید به رسمیت شناخت که در حقوق بین الملل مفهوم و تبعات خاص خود را دارد. همچنین در مرزهای خشکی ما با کشورهای جدیدالتأسیس ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز طبق معاهدات مرزی ایران با شوروی، عمل شد و تغییری روی نداد و مرزهای قبلی حفظ شد. اما در خزر، میان ایران و شوروی سابق مرزبندی و تقسیم و تحدید حدود کف دریا صورت نگرفته بود و معاهده مرزی نداشتیم که به واسطه فروپاشی، مدعی آن شویم. با تمام این ملاحظات، در زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اجلاس سران در آکتائو، وزارت امور خارجه در یادداشت رسمی و اعلامیه تفسیری به سایر کشورهای ساحلی اعلام کرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم باید در اجرای کنوانسیون مد نظر باشد. همچنین در ماده یک کنوانسیون بندی آمده است که به شکل ساحل و قرارگرفتن یک کشور ساحلی در وضعیت نامساعد در تعیین مناطق سطح دریا اشاره می کند. این بند به واسطه شکل سواحل ایران در خزر در متن کنوانسیون درج شد و قرار است در مذاکرات آتی مربوط به تعیین خط مبدأ مستقیم، این موضوع مدنظر قرار گیرد. در اعلامیه تفسیری نیز به این موضوع اشاره شده است. علاوه بر ارسال رسمی یادداشت، متن اعلامیه تفسیری هنگام امضای کنوانسیون توسط وزیر خارجه خوانده شد.

 

  البته مخالفان می گویند در آن معاهدات حقی برای ایران ایجاد شده بود اما ایران نمی توانست به دلایل سیاسی استیفای حق کند، ولی امروز این مانع برطرف شده است.

برای روشن شدن بحث، پیش فرضی را مطرح می کنم مبنی بر اینکه اگر فروپاشی شوروی صورت نمی گرفت و ایران و شوروی می خواستند دریای خزر را میان خود تقسیم و تحدید حدود کنند، با توجه به طول ساحل کشورمان در خزر در مقابل طول سواحل شوروی سابق که تقریبا یک ششم بود، سهم ما از خزر چقدر بود؟ آیا در صورت وقوع این پیش فرض، واقعا سهم ایران از خزر، 50 درصد بود؟ یعنی آب های ایران مقابل سرزمین و خشکی شوروی تعریف می شد؟ مثال دیگر اینکه بعد از فروپاشی، میان روسیه که وارث شوروی سابق بود و قزاقستان به عنوان کشور تازه تأسیس، در خزر تحدید حدود دریایی بستر و زیربستر صورت گرفت و بر مبنای روش های تقسیم و طول سواحل، سهم قزاقستان بیشتر از روسیه شد. درحالی که بر مبنای سهم شوروی، روسیه فعلی باید سهم بیشتری می برد. بنابراین این یک نوع خلط کردن بحث است. ما در خزر مرزبندی و تحدید حدود نداشتیم که بعد از فروپاشی مدعی آن شویم و همچنین وقتی کشورهای جدید را در حاشیه خزر به رسمیت شناختیم، پس باید حقوق آنها در خزر را نیز به رسمیت بشناسیم.

 

 یکی از موارد انتقاد به کنوانسیون، زمان پیوستن به آن بود، به نظر شما آیا در آن مقطع که تمرکز سیاست خارجی ایران بیشتر روی برجام و مسئله هسته ای بود، زمان مناسبی برای امضا بود؟

فرضی که پشت این سؤالات و ابهامات وجود دارد، این است که ما با امضای کنوانسیون امتیازی به روسیه داده ایم، درحالی که چنین نیست و این مطلب  بیشتر القای غربی هاست. برای ما، منافع ملی در اولویت است و  قرار نیست هیچ امتیازی به کسی بدهیم.

همان طور که قبلا اشاره کردم متن فعلی کنوانسیون از مدت ها قبل نهایی شده بود و در هر زمانی، آماده امضا بود و منافع ملی ما ایجاب می کرد وارد این معاهده شویم. از طرف دیگر، ناتو و آمریکا  به برخی کشورهای ساحلی خزر فشار می آوردند که بتوانند از طریق آنها وارد حوزه خزر شوند. اما در کنوانسیون توافق شده که این محدوده آبی منحصرا متعلق به کشورهای ساحلی است  و  هیچ طرف ثالثی نمی تواند وارد خزر شود. قطعا این مفاد، منافع ملی ما را تأمین می کند. رئیس جمهور ایران پس از امضای این کنوانسیون تأکید کرد که این معاهده جلوی حضور آمریکا را در  خزر می گیرد. پس ما اینجا امتیازی ندادیم، بلکه امتیازی گرفتیم.

 

  در ماده 3 کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر منع شده است. آیا این ماده شامل نیروهای مستشاری هم می شود؟

علاوه بر توافق کشورهای ساحلی بر عدم حضور کشورهای ثالث در خزر، کشورهای ساحلی در کنوانسیون درباره عدم استفاده و اقدام نظامی از قلمرو خود علیه سایر کشورهای ساحلی نیز توافق کردند. اگر دقت کنید در کنوانسیون آمده است که در اختیار قرارندادن قلمرو  خود توسط هر یک از طرف ها به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. یعنی طبق کنوانسیون، اقدام نظامی علیه دیگر کشورهای ساحلی علاوه بر خزر، از طریق قلمرو خشکی آن کشور نیز علیه سایر کشورهای ساحلی منع شده است. البته باید بررسی شود استفاده از نیروهای مستشاری با چه هدف و اقدامی صورت می گیرد. اگر با هدف اقدام علیه امنیت سایرکشورهای ساحلی خزر باشد، نقض کنوانسیون خواهد بود.

 

 این بند شامل حملات پهپادی هم می شود؟

هر گونه اقدام و حمله نظامی که می تواند حملات پهپادی را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو یکی از کشورهای ساحلی علیه سایر کشورهای ساحلی در کنوانسیون، منع شده است.

 

  چندی پیش معاون حشدالشعبی عراق ادعا کرد  پهپادی که مواضعشان را در صلاح الدین هدف قرار داد، از جمهوری آذربایجان پرواز کرده بود. آیا این ادعا تأیید شد؟

در پی انتشار این خبر، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان این موضوع را  تکذیب کرد. همچنین مقامات آن دولت در این خصوص به سفیر کشورمان در باکو نیز توضیحات مفصلی در رد این اظهارات ارائه دادند و خواستار این بودند که این تکذیبیه در رسانه های ایران هم بازتاب پیدا کند.

 

  این گونه برداشت می شود که برخی از بندهای کنوانسیون کلی و مبهم است، تفسیر یک به یک آنها و سپس اجرای آن بر عهده کیست؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به منزله قانون اساسی دریای خزر است و در آن حقوق، تکالیف و تعهدات کشورهای ساحلی در موضوعات مختلف مربوط به این دریا مشخص شده است. به برخی از موضوعات در کنوانسیون به دلیل گستردگی آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاری اشاره شده و برای اجرای دقیق آن نیازمند موافقت نامه های جداگانه و تخصصی است. البته هم زمان با تدوین کنوانسیون تاکنون  ۱۶ سند در موضوعات تخصصی از جمله  محیط زیست، شیلات، حمل ونقل دریایی، آب و هواشناسی، همکاری های اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل امنیتی به امضای پنج کشور ساحلی خزر رسیده  که برخی از آنها لازم الاجرا شده و برخی دیگر در مراحل تصویب نهایی در مراجع داخلی کشورهاست. مذاکرات مربوط به این اسناد تخصصی با مدیریت و هدایت وزارت امور خارجه انجام شده و اجرای آن بر عهده نهادهای ذی ربط داخلی هر کشور ساحلی است. علاوه بر این، تدوین اسناد جدیدی در زمینه ایمنی دریانوردی، مبارزه با مواد مخدر، همکاری در تحقیقات علمی- دریایی و همکاری در زمینه توریسم در خزر نیز در دستور کار مذاکراتی کشورهای ساحلی قرار دارد.

 

 وضعیت منطقه اطلاعات پرواز (اف آی آر) ایران بر فراز خزر چطور خواهد بود؟

در کنوانسیون به اصل آزادی پروازهای عبوری به وسیله هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در خزر اشاره شده است. مسلما در این باره نیز بر اساس اصول کنوانسیون و پس از تعیین مناطق دریایی سطح دریای خزر  (اف آی آر)  ایران در خزر نیز مشخص خواهد شد. در حال حاضر، تردد هواپیماهای غیرنظامی بر فراز محدوده ایران در دریای خزر، طبق مصوبات مراجع قانونی ذی ربط انجام می شود.

 

 

  پس از تصویب در مجلس و تکمیل روند پیوستن ایران به کنوانسیون، مردم باید منتظر چه چیزی باشند؟ حقوق حاکمه ایران در خزر چه مقدار خواهد بود و ایران چگونه خواهد توانست با کشورهای همسایه درباره آن به توافق برسد؟

ابتدا باید به این موضوع اشاره و تأکید کنم که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مسائل و موضوعات این دریا به پایان نرسیده و بلکه برعکس، پس از تصویب و لازم الاجراشدن کنوانسیون، تازه شروع کار و اجرای مفاد آن است. یعنی برای اجرای این کنوانسیون ما به توافقات با کشورهای ساحلی برای تعیین مناطق سطح دریا و همچنین به توافقات دوجانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تحدید حدود بستر و زیربستر نیاز داریم. پس مشاهده می کنید کارهای اصلی در خزر هنوز باقی مانده است. برخلاف مطالب منتشره در رسانه های گروهی و افکار عمومی، هنوز موضوعات مهم در خزر نهایی نشده و توافق در این موضوعات نیازمند زمان و ادامه روند مذاکرات با طرف هاست. مردم اطمینان داشته باشند همان طور که در خلیج فارس از حریم فضایی و دریایی کشور صیانت می کنیم، در خزر هم از حاکمیت ملی ایران در برابر سایر کشورهای ساحلی و در مقابل بازیگران فرامنطقه ای، صیانت می کنیم. چه بسا از خزر بیشتر از خلیج فارس مراقبت می شود. ما برای اولین بار در طول تاریخ، در حال تعیین مرز های خود در خزر هستیم. در گذشته هیچ گونه مرزبندی در خزر صورت نگرفته بود. ولی همان طور که قبلا نیز اشاره کردم، تا محدوده 15مایلی از خط مبدأ، مرز دریایی کشورهای ساحلی محسوب می شود که پس از آن 10 مایل برای منطقه ماهیگیری برای هر کشور اضافه می شود.

اگر مقایسه ای میان اسناد و عملکرد فعلی و قبلی ایران در خزر صورت گیرد، مشاهده خواهید کرد  منافع ملی ایران در خزر به نحوه مطلوبی پیگیری و تأمین شده است و در حال حاضر، بهره و استفاده بیشتری از خزر نسبت به گذشته می بریم. در سایر موضوعاتی هم که به آن اشاره کردم و تاکنون نهایی نشده است  نیز مطمئن باشید وزارت امور خارجه و سایر ارگان های دخیل با نگاه فنی و کارشناسی و بررسی همه جهات و شرایط کشورمان در خزر، از منافع ملی کشور صیانت خواهند کرد.

 

  سؤال مهم اینکه آیا همه فضای بستر و زیربستر دریا در فاصله 15مایلی آب های سرزمینی هم متعلق به دولت های ساحلی خواهد بود؟

بله. طبق مفاد مندرج در کنوانسیون، هر کشور ساحلی تا انتهای آب های سرزمینی خود یعنی 15 مایل از خط مبدأ، در بستر و زیربستر، ستون و سطح آب و فضای بالای آن به صورت کامل حاکمیت دارد.

 

  در میدان نفتی البرز که در آن با جمهوری آذربایجان شریک هستیم، پس از تحدید حدود دریایی میان دو کشور، وضعیت مالکیت و بهره برداری از آن به چه شکل خواهد شد؟

همان گونه که قبلا اشاره کردم، هنوز میان ایران و جمهوری آذربایجان تحدید حدود بستر و زیربستر در خزر صورت نگرفته است و میان دو کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی دو کشور درصدد حل وفصل موضوع هستند. در این راستا، در سفر سال 1397 رئیس جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهمی میان دو کشور در جهت بهره برداری از حوزه های نفتی مشترک در خزر به امضای طرفین رسید. این اقدام، تحول بسیار مثبتی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و راهگشایی برای کاهش اختلافات و همکاری میان دو کشور در بهره برداری از منابع مشترک انرژی در خزر بود که پیگیری ها برای اجرائی کردن این توافق از سوی مراجع ذی ربط دو کشور ادامه دارد. حوزه نفتی البرز نیز از جمله حوزه های نفتی مشترک میان دو کشور است که در صورت اجرائی شدن این توافق، دو کشور می توانند مشترکا نسبت به بهره برداری از این حوزه نفتی   اقدام کنند. اما اگر به صورت واضح بخواهم به سؤال شما در زمینه مالکیت حوزه های نفتی مشترک ایران با جمهوری آذربایجان و همچنین ترکمنستان پاسخ دهم، باید بگویم این موضوع  بستگی به نتایج مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر ایران با این دو کشور دارد که در روند مذاکرات عوامل متعددی بر نتیجه مذاکرات تأثیرگذار خواهد بود. سود توافق دوجانبه، در این امر است. اگر شما تجربه تحدید حدود دریایی قزاقستان و روسیه در خزر را مطالعه کنید، می بینید این دو کشور با درنظرگرفتن عوامل و ملاحظات مختلف با هم به توافق رسیده و منابع نفتی مشترک را میان خود تقسیم کرده اند.

 

  و سخن پایانی شما!

علاقه مندم به مخاطبان روزنامه «شرق» و عموم مردم اعلام کنم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل تلاش 21ساله مذاکرات میان کشورهای ساحلی است. در طول مذاکرات، وزارت امور خارجه علاوه بر کسب نظرات نهادهای ذی ربط داخلی، به صورت جداگانه از تیم های کارشناسی فنی و حقوقی برای تأمین منافع حداکثری کشورمان در خزر بهره برده است و این روند، برای کسب نتیجه مطلوب در سایر موضوعات باقی مانده ادامه خواهد داشت. باید اشاره کنم امضای کنوانسیون فرصت و فصل جدیدی را در روابط میان ایران با همسایگان شمالی و ساکنان مناطق ساحلی آن به ارمغان آورده است که می تواند زمینه ساز همکاری های تازه و متنوع در موضوعات مختلف باشد. در حال حاضر، بقیه کشورهای ساحلی خزر به غیر از ایران، کنوانسیون را در مراجع داخلی خود به تصویب رسانده اند و امیدواریم به زودی این کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان نیز به تصویب برسد. دولت و نظام، حافظ منافع مردم هستند و مطمئن باشید در توافقات جدید، مردم و کشور بهره و منافع بیشتری از خزر خواهند برد.

 

 

روزنامه شرق

 

کد خبر: 241196

تاریخ خبر: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر