درگذشت ناگهانی دکتر جمشیدی راد

۱۳ آبان, ۱۳۹۸
درگذشت ناگهانی دکتر جمشیدی راد

بدین وسیله درگذشت دکتر جمشیدی راد استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز را به جامعه علمی کشور به ویژه تبریز تسلیت می گوییم. او معلمی دلسوز، دوست وفادار و شهروندی وطنخواه بود که زندگی خود را وقف دانش و‌سربلندی ایران عزیز کرده بود. از ایزد منان برای آرامش روح او طلب آمرزش داریم.

از ایشان چندین کتاب در حوزه روش تحقیق و تحلیل تاریخ و سیاست منتشر شده بود. همچنین مقالات و یادداشت های ایشان زینت بخش روزنامه ها و نشریات بود.