نمایش نقشه «ایران تجزیه شده» توسط موسسه وابسته به میت

۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
نمایش نقشه «ایران تجزیه شده» توسط موسسه وابسته به میت

مرکز به اصطلاح مطالعات ایران (ایرام) واقع در ترکیه با انتشار نقشه موهوم ایران تجزیه شده خبرساز شد.

این موسسه که از نهادهای وابسته به «میت» است در سالهای گذشته تمام تلاش خود را بر فروپاشی و براندازی ایران متمرکز کرده است.

این موسسه در تحریفی آشکار استان آذربایجان غربی را بخشی از کردستان موهوم نشان داده است که موید احتمال همکاری پشت پرده دولت ترکیه با پ.ک.ک/پژاک است.

 

در تصویر بالا احمد اویصال مدیر امنیتی ایرام در برابر نقشه موهوم، روند تجزیه خاک کشورمان را تشریح میکند.

ایرام نهادی دولتی است.اعضای آن مترجم و دستیار رئیس جمهور ترکیه نیز هستند. چرا این نهاد نقشه «پژاک» در مورد آذربایجان غربی را ترویج می‌دهد؟

در مورد ایرام بیشتر بخوانید