ترکمان های شیعه دشمن ترکیه هستند! سیاست پنهان ترکیه در قبال ترک زبان های شیعه+فیلم

۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۹
ترکمان های شیعه دشمن ترکیه هستند! سیاست پنهان ترکیه در قبال ترک زبان های شیعه+فیلم

کمال اوزتورک مدیرعامل پیشین خبرگزاری رسمی آناتولی در شبکه سی ان ان تُرک صراحتا سیاست واقعی دولت خود را رد قبال ترکمان های شیعه اعلام کرده و از سیاست پشت پرده در خصوص ترکمان های شیعه پرده بر می دارد. به گفته وی ترکمان های شیعه «دشمن ترکیه» هستند. این موضع را می توان به همه ترک زبان های شیعه اعم از آذریها، ترکمان ها، آذربایجان و… تعمیم داد. زیرا متغییر اصلی در این سیاست شیعه بودن است.

به نظر می رسد از نظر دولت ترکیه، فقط «ترک زبان های حنفی» خودی هستند. این موضع گیری شاید نظر همه مردم و سیاستمداران ترکیه نباشد، اما قطعا موضع هسته سخت قدرت و تصمیم گیران است. کمال اوزتورک مدیرعامل سابق خبرگزاری آناتولی و از مشاوران رسانه ای اردوغان و احمد داوداغلو است. تصاویر زیر نشان میدهد که موضع اوزتورک تا چه قدرت جدی است. شاید عده ای بر این باور باشند که این موضع گیری ناشی از سیاست های دینی و گرایش های اخوان یا راهبردی نوعثمانی گری در حزب عدالت و توسعه است. اما چنین نیست. بر اساس یک قانون نانوشته در ترکیه و حتی جهان تُرک تنها کسانی جزو هسته سخت ملی به شمار می روند که «ترک زبان و حنفی مذهب» باشند. اظهارات جلال نوری در مذاکرات قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924 مبنی بر اینکه صرفا ترک زبان های حنفی شهروندان ترک محسوب می شوند، نشان میدهد که تلقی مذهبی و قومی از ترک بودن چنین است. در سفرنامه های عهد صفوی از جمله سفرنامه کمپفر نیز به این نکته برخورد می کنیم. از نظر وی همه ترکها از آسیای میانه تا آناتولی «حنفی» هستند.