الهام علی اف: شوشی را جبهه خلق به ارامنه تحویل داد 

۸ تیر, ۱۳۹۹
الهام علی اف: شوشی را جبهه خلق به ارامنه تحویل داد 

 

در حالی که مقامات و رسانه های باکو به مدت نزدیک به سه دهه ،  ایران را عامل اشغال شوشی معرفی کرده و به استناد آن به تبلیغات ضدایرانی دامن زده اند، الهام علی اف به صراحت تاکید کرد جبهه خلق آذربایجان به منظور رسیدن به قدرت ، شوشا را به ارامنه تحویل داد.

الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان گفت: «جبهه خلق آذربایجان برای سرنگون کردن حاکمیت وقت و رسیدن خود به حاکمیت، شوشا را به ارامنه تحویل داد.»

به گزارش آذرتاج ، الهام علی اف در مراسم گشایش پادگانی جدید در جمهوری آذربایجان گفت: «اشغال شوشا یک فاجعه بود. جبهه خلق آذربایجان برای سرنگون کردن حاکمیت وقت و رسیدن به حاکمیت، شوشا را به ارامنه تحویل داد.»

علی اف گفت: «نظامیان به خوبی می دانند که شوشا یک قلعه تسخیرناپذیر است. تسخیر آنجا امکان پذیر نیست. آنجا را تحویل دادند، فروختند که حاکمیت را سرنگون کنند و خودشان به حاکمیت برسند. متاسفانه در ماه مه 1992 شوشا و لاچین اشغال شد، دسته های جبهه خلق از راه های غیرقانونی به حاکمیت رسیدند و پس از آن  شروع کردند به غارت کشور. اراضی اشغال شده، فراموش شدند و آنها هم به غارتگری و رشوه خواری و دزدی مشغول بودند و کابل ها را می بریدند و می فروختند. غارتگری عمومی جریان داشت. در نتیجه،  از یک طرف مردم این وضعیت را تحمل نکردند و از طرف دیگر ارمنستان در آوریل 1993 کلبجر را اشغال کرد. جبهه خلق آذربایجان که به شیوه های غیرقانونی به حاکمیت رسیده بود، کلبجر را به ارمنستان تحویل داد و به این طریق میان ارمنستان و قره باغ کوهستانی ، ارتباط جغرافیایی (ارتباط زمینی)  برقرار شد. پس از آن، بجای دفاع از اراضی کشور، خون برادر را ریختند و جنگ داخلی را شروع کردند، گنجه را بمباران کردند. سربازان آذربایجان را اسیر گرفته بودند. در آن طرف، اراضی کشور از دست می رفت و در این طرف، همدیگر را می کشتند که به حاکمیت برسند. اگر حیدر علی اف به حاکمیت نرسیده بود، معلوم نیست که ارمنستان تا کجا پیشروی می کرد!» 

الهام علی اف افزود: «به همین خاطر، همه باید این تاریخ را بدانند. این اشغال نتیجه حرکت های خیانتکارانه و خائنانه جبهه خلق آذربایجان است. ملت آنها را تحمل نکرد و به همین خاطر فرار کردند و رفتند. اسم این کار چیست؟  فراری بودن! رییس جمهوری، فراری شد و به کلکی فرار کرد. رییس جمهوری که فرمانده نیروهای کل مسلح بود و باید ملت و دولت را محافظت می کرد، شبانه سوار هواپیما شد و به نخجوان پرواز کرد و از آنجا هم رفت در کلکی ماند. اسم این چیست؟»  الهام علی اف همچنین روسای جبهه خلق و مقامات وقت جمهوری آذربایجان را  “فراری و خودفروخته و خائن” نامید که هیچ کس نباید این ها را فراموش کند. 

https://azertag.az/xeber/1521583