پراکندگی نژاد آریایی در گستره ایران و شمالغرب بر اساس هاپلوگروپ ها/ آیا آذربایجانی ها تُرک نژاد هستند؟

۱۰ تیر, ۱۳۹۹
پراکندگی نژاد آریایی در گستره ایران و شمالغرب بر اساس هاپلوگروپ ها/ آیا آذربایجانی ها تُرک نژاد هستند؟

 

پژوهش ویولا گروگنی و همکارانش در ژورنال علمی- تخصصی (برای مشاهده کلیک کنید)  داده ها و اطلاعات تازه ای در برابر خصوص اشتراک های نژادی و قومی ایرانیان در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

با توجه به داده های نمودار پژوهش گروگنی و همکاران، اکثر هاپلوگروپ های ایران امروزی متعلق به نژاد آریایی هستند و یکپارچگی نژادی ایرانیان در سراسر جغرافیای سیاسی کشورمان مشخص است برای درک بهتر این موضوع نقشه فرضی برای ساده سازی نمودار گروگنی تهیه شده که تمام هاپلوگروپ ها ی مربوط به آریایی نژادان با رنگ زرد نشان داده شده است. شایان ذکر است بر اساس یافته های علمی،آریایی ها دارای نزدیک به ده نوع هاپلوگروه هستند که بیشتر آنها در ایران دیده می شود که عمدتا شامل گروههایی هست که با شناسه M  نشانه گذاری شده اند. که در این میان هاپلوگروه J2-M410 بیشترین فراوانی را در ایران دارد. هاپلوگروه J1-PAGE08 متعلق به گروههای سامی و اعراب و هاپلوگروه QM-242 مربوط به گروه مغولی- ترکی است. در نقشه فوق درصد اندک ژن های متعلق به نژاد تُرک- مغول یعنی QM-24در شمالغرب قابل توجه است که با رنگ آبی مشخص شده است.

 

*نموداری دکتر ویولا گروگنی 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041252

*نمودار ساده سازی شده از پژوهش گروگنی؛ منبع: https://t.me/Aryan_race

 

پرسش اصلی در خصوص آذربایجان این است که آیا مردم این خطه، آذربایجانی(ایرانی نژاد) هستند و یا تُرک؟

 پرسش بنیادین این است: آیا مردم آذربایجان تٌرک هستند؟ آیا آنان بازماندگان قبایل ترک اوغوزند یا از نظر ژنتیکی به سایر مردم ایران نزدیکند؟

DNA موجود در هر یک از سلول هاى ما دربردارنده اطلاعاتى دقیق از نیاکان ما است. بنابراین، با تحلیل DNAمیتوان بسیاری ازمعماهای تاریخی را پاسخ گفت.

پیش از آغاز بحث، نیازمند دانستن چند موضوع مقدماتی درباره ژنتیک هستیم (برای سهولت کار این بخش را از منابع موجود فارسی عیناً نقل میکنم). همانطوری که در زیست شناسی خوانده اید،بدن انسان وهر موجود زنده ای از واحد های کوچکی به نام سلول تشکیل شده.

هاپلوگروپ یا هاپلوگروه چیست؟

 

جنین انسان از تکثیر یک تخمک لقاح یافته از دوسلول جنسی نر و ماده بوجود می آید که در هسته آن دو کروموزوم تعیین کننده پسر یا دختر بودن نوزاد می باشد که نام این کروموزوم های جنسی Y وX می باشد. هر فردی که دارای کروموزوم Y که حامل ژن های پسر شدن می باشد پسر است.

وهر فردی که فاقد کروموزوم Y باشد دختر است. پس کروموزوم های جنسی پسر می شوند(X-Y) ودختر(X-X). یعنی Y فقط از پدر به پسر منتقل یا به ارث می رسد و دختر فاقد آن است. تغییر در ساختار کروموزوم و ژن ها را جهش می نامند که در طول زمانکروموزوم های X و Y دچار جهش می شوند.

که این جهش ها از والدین به فرزندان منتقل می شوند. دانشمندان این جهش های مختلف را در قالب هاپلوگروپ دسته بندی کرده اند و بعد از آزمایش و مطالعه افراد مختلف دریافتند که افراد معینی که خود را فلان قوم می نامند همه دارای هاپلوگروپ خاصی هستند یا یک هاپلوگروپ در بین آنان بیشتر است.

که این جهش ها از والدین به فرزندان منتقل می شوند. دانشمندان این جهش های مختلف را در قالب هاپلوگروپ دسته بندی کرده اند و بعد از آزمایش و مطالعه افراد مختلف دریافتند که افراد معینی که خود را فلان قوم می نامند همه دارای هاپلوگروپ خاصی هستند یا یک هاپلوگروپ در بین آنان بیشتر است.

بنابراین، اگر اکثریت و یا تعداد زیادی از مردم آذربایجان این هاپلوگروپ را داشته باشند، می توان نتیجه گرفت که نیاکان پدری آنها تٌرک بودند. اما پژوهش های ژنتیک چیز دیگری را نشان می دهند.

 

نتایج پژوهش های موجود

مثلاً پژوهش پرفسور ویُلا از دانشگاه پاویای ایتالیا و همکارانش نشان می دهد که تنها حدود 4.5 درصد مردم آذربایجان دارای هاپلوگروپ Qهستند. در واقع، نیای 4.5 درصد مردم آذربایجان به ترکها می رسد. استانی که بیشترین درصد ترکها را دارد، استان گلستان است. در پژوهشی دیگر، لِوٌن یپیسکُپُسیان و همکارانش با بررسی DNA گرفته شده از جمعیت آذربایجانی، به این نتیجه می رسند که ژنتیک مردم آذربایجان قرابت بسیار اندکی با مردم آسیای میانه دارد و حاکمان ترک نتوانسته اند تاثیر ژنتیکی بزرگی از خود در جمعیت بومی آذربایجان برجای بگذارند.

درمطالعه دیگر توسط گروهی از متخصصین ژنتیک که به مقایسه هاپلوگروپ آذربایجانی ها و ترکمن می پردازد، داده ها و یافته ها نشان می دهند که آذری ها پیوندهای بسیار ضعیف ژنتیکی با ترکمن ها دارند.

سرانجام،مقاله فرجادیان و قادری نشان می دهد که ژنتیک آذری ها و کردها تفاوت معناداری با یکدیگر نشان نمی دهد.به گفته نویسندگان “آذری ها و کردها هر دو وابسته یک خزانه ژنتیکی هستندهم چنین،داده های این نویسندگان نشان میدهد که آذری هاهیچ ارتباط ژنتیکی با ترکان آسیای میانه ندارند.

 

در پایان، می توان نتیجه گیری کرد که پژوهش های ژنتیک در سالهای اخیر مهر تاییدی بر مطالعات تاریخی است که بر ترک زبان شدن تدریجی مردم آذربایجان در 600تا400 سال گذشته تاکید دارند اگرچه زبان مردم آذربایجان تغییر یافته، ژنتیک آنان همچنان با ژنتیک ترکهای مهاجر تفاوت معناداری دارد.

 این پژوهش ها یکبار دیگر نشان میدهند که که مردم آذربایجان از نژاد ایرانی بوده و تنها زبانشان در طی تاریخ به دلایل ستم بیگانگان دستخوش تغییر شده و از سنتز زبان فارسی، زبان محلی آذری پهلوی و زبان ترکی، زبان جدیدی امروز آذربایجان- که باید به آن آذری یا آذربایجانی گفت- پدید آمده است.