سیاست آموزش رسمی و تک زبانه فارسی در دوره مظفر الدین شاه

۲۲ شهریور, ۱۳۹۹
سیاست آموزش رسمی و تک زبانه فارسی در دوره مظفر الدین شاه

 

بر اساس سند آموزشی حاضر، که در دوره مظفری تنظیم شده است، زبان آموزش در مدارس وقت بر اساس نظام نامه فوق فارسی بوده است و زبان خارجی نیز فرانسه تعیین شده است.

مظفرالدین شاه در فرمان ملوکانه به تاریخ 1280(119 سال قبل) دستور می‌دهد که تمامی علوم و دروس باید به زبان فارسی تدریس شود:

“درین مدارس عالیه تدریس کلیه علوم بزبان فارسی است و در موقع لزوم به مناسبت انکه زبان فرانسه در ایران از سایر السنه بیشتر متداول است بزبان فرانسه تدریس خواهد شد”.

دانلود PDF