رد پای سیاست بی ثابت سازی ترکیه در درگیری امروز قراباغ کوهستانی

۷ مهر, ۱۳۹۹
رد پای سیاست بی ثابت سازی ترکیه در درگیری امروز قراباغ کوهستانی

حضور خبرنگار شبکه TRT ترکیه با تجیهزات کامل ایمنی در خطوط تماس نظامی از نخستین لحظات آغاز درگیری نشانه برنامه ریزی  قبلی برای آغاز تهاجم نظامی از سوی نیروهای باکو است.

این مناطق به دلیل غیرمسکونی بودن فاقد امکانات اینترنتی و مخابراتی و نیز رفاهی می باشند.

خبرنگار شبکه دولتی ترکیه از کجا می دانست که قرار است امروز عملیات نظامی در مناطق حایل که اصولا مناطق مسکونی نبوده و فاقد امکانات عادی اینترنتی و مخابراتی هستند برگزار شود.

تجهیزات و ساز و برگ این خبرنگار نشان از آمادگی و اطلاع قبلی دارد.

ترکیه در منطقه به دنبال چیست و چرا قصد دارد امتداد مرزهای شمالغربی ایران به طول هفتصد کیلومتر را با استفاده از ارتش آزاد سوریه ناامن کند؟