از تروریستهای بعثی تا ظهور پان عربیسم در لباس داعش

۲۴ خرداد, ۱۳۹۵
از تروریستهای بعثی تا ظهور پان عربیسم در لباس داعش

به آیات و روایاتی خود را در مقام دفاع از مظلومان عراق و گروه تروریستی اش را یک گروه عدالتجو نامیده است.

نکته جالب آنکه ایشان که تصاویر اعدامهای دسته جمعی جوانان و اسیران غیر نظامی توسط افرادش روزانه منتشر می شود خود را انسانی عدالتجو و مسلمانی معتقدمی خواند. البغدادی  که از بازماندگان حزب بعث است و هم اکنون نیز از طرف بازماندگان این حزب از جمله دختر صدام مورد حمایت معنوی می باشد خود را مسلمانی واقعی جلوه می دهد. وی در این فایل صوتی همانند همه بعثی ها از کینه خود از ایران می گوید و در این میان ذکری هم از منطقه خوزستان دارد، این تروریست بعثی که از بازماندگان حزب بعث عراق است از استان خوزستان با نام جعلی الاحواز نام برده است.

رسانه های غربی که در تهیه گزارشات خود تظاهر به مخالفت با این گروه می کنند، در عمل به جنبه های تروریستی این گروه اشاره ای ندارند و تصاویر کشتارهای ددمنشانه را منتشر نمی کنند بلکه اخیرا با نام گذاری آنها بنام «پیکارجویان سنی» تلاش دارند تا اتفاقات عراق را مربوط به اختلافات مذهبی بدانند و این گروه را یک گروه اقلیت سنی نام ببرند که از ستم دولت مالکی به تنگ آمده است، اظهارات البغدادی در استفاده از آیات و روایات سوی دیگر بازی از پیش طراحی شده ای است که قصد تولید مشروعیت برای آن دارد و نشان از هماهنگی پنهانی این گروه با رسانه های غربی دارد.

از طرف دیگر طی چند روز گذشته در نشستی که تجزیه طلبان خلقی در شهر لاهه هلند برگزار کردند، علاوه بر تروریستهای شناخته شده خلقی گروهک پژاک نیز شرکت داشت. در نقشه ترسیمی در این همایش خوزستان به عنوان یک استان اغلب عربی معرفی و با بزرگنمایی سرزمینهایی در چند استان دیگر نقشه خیالی  خلقیون را از خاورمیانه جدید منتشر کرده اند.

 نکته جالب نقشه و نام مشترکی است که هم گروهک تروریستی داعش و ابوبکر البغدادی و هم گروهکهای خلقی از خوزستان بیرون می دهند. در این نقشه خوزستان بنام الاحواز و نقشه ی جمعیتی آن با بزرگنمایی اقلیت عرب استان همراه بوده است، البغدادی نیز خوزستان را الاحواز می خواند.

داعشی ها اگرچه سعی می کنند خود را سنی هایی متعصب و ضد شیعه معرفی کنند و گروهکهای تروریستی خوزستان نیز بعضا خود را شیعیانی متعصب معرفی می کنند (و به همین دلیل نام الاحواز را برگرفته از تعدد حوزه های علمیه شیعه در این منطقه می دانند) اما در عمل مشخص می شود که هیچکدام نه به شیعه اعتقاد دارند ونه به سنی، حضور گروهک تروریستی پژاک در جلسات آنها نیز قابل تامل است، اجماع نظر این سه گروه در مسایل قومی و منطقه ای نشان دهنده بهره مندی از اربابان مشترک است ، ممکن است اعضای هیچ کدام از این سه گروه ندانند که عروسکهای بیش نیستند که نخ آنها در عمل در دست یک قدرت یا چند قدرت همسود باشد.

جالب آنکه در خاورمبانه تنها نام مزدوران تغییر می کند و زمانی صدام و زمانی داعش وظیفه به آتش کشیدن منطقه را داشتند ، زمانی جنگ قومی و زمانی دیگر جنگ مذهبی در اولویت بودصدام خوزستان را عربستان و ابوبکر البغدادی الاحواز می نامد همه گی به دنبال پیشبرد نقشه مورد نظر استعمار گران از خاورمیانه جدید هستند،عجیب نیست که امروز پژاک و داعش و خلقیون علی رغم تفاوتهای قومی و مذهبی و ایدئولوژیکی ظاهری بایکدیگر درکنار یکدیگر قرار دارند و یک نقشه مشترک را به پیش می برند، در عمل اینان هم در عراق و هم در ایران همان دنباله روی از افکار صدام در ایجاد تنش در عراق، وکردستان ایران و تعریب خوزستان می کنند.  اگر بیاد داشته باشیم کسانی که در بدو پیروزی انقلاب با طرح نقشه های جعلی خوزستان را عربستان می نامیدند اینبار نقشه خود را عوض کرده و با توجه به استفاده از ابزار احساسات مذهبی نام الاحواز را بر این قطعه از خاک عزیز ایران نهاده اند. نزد کارفرمایان این گروه ها مذهب و قومیت  وانسانها تنها ابزارهایی برای اختلاف افکنی است و فارس و ترک و عرب و کرد وشیعه وسنی بهانه هایی بیش نیستند. گروه های مزدور تروریستی تحت نامهای دفاع از حقوق کرد و عرب و شیعه و سنی وپژاک و داعش و خلق عرب سعی در به جان هم انداختن مردم خاورمیانه بمنظور بسط نفوذ استعمارگران هستند، و هیچ ابایی از قربانی کردن مردم و تولید خشونت و ناامنی ندارند واین درحالیست که اسلام بانفی قوگرایی ، نفی خشونت ، صداقت و رافت همراه است و این گروهکها در کار زمینه چینی برای استعمارگران غربی و تجاوز طلبی آنها در خاورمیانه و دروغپردازی ، کشتار وقومیتگرایی و نفاق می باشند.

وابستگی پژاک و داعش و خلقیون خوزستان به یک منبع و همپیمانی پنهانی آنها چنان آشکار است که پس از حضور گروهک تروریستی پژاک در نشست خلقیون سایر گروه های کردی در روزهای اخیر بشدت از نقشه ی جعلی خلقیون خوزستان در تعریب مناطق غیر عربی و ترسیم نقشه جدید خوزستان بنام اعراب انتقاد کرده اند.

برخی از اعضای این گروه های کردی واکنش شدیدی نسبت به شرکت پژاک در جلسه ای که تجزیه طلبان ترتیب داده و در آن خلق عرب 70 در صد مناطق غیر عربی را عربی معرفی کرده اند داشته اند و آنرا بمعنای پذیرفتن نقشه خیالی الاحواز قلمداد و آنرا محکوم کرده اند، گویا این افراد که از رده های پایین گروه های کردی بوده ، نمی دانند   که اربابان آنها در عمل با این اعتراضها مخالف بوده و طرح اصلی آنها همانی است که پژاکی ها دنبال می کنند و اعتراض اینها امری بی فایده است.

طی روزهای گذشته نشست یکی از گروه های تجزیه طلب خلق عرب با حضور برخی از معارضین سوری،عراقی وفلسطینی و همچنین گروهک های تروریستی همچون پژاک در شهر لاهه هلند برگزار شده بود.

شایان ذکر است، به دلیل واهمه دولتهای غربی از نفوذ و قدرت ایران طرح خزنده  استعمار انگلیس در تعریب (عربی کردن مناطق غیر عربی) بخشهایی از خاورمیانه از صدوپنجاه سال پیش آغاز و همزمان یک حرکت قومی-مذهبی- فرهنگی در این خصوص را تقویت کردند. جدایی بحرین از ایران و جدایی برخی شهرهای فعلی عراق از ایران ادعای نام خلیج عربی برای خلیج فارس ، هدف قرار دادن  بخشهایی از خوزستان و طرح نقشه های جعلی و آمارهای دروغین قومی بخشهایی از روند پروژه ی تعریب استعمار در کاهش قدرت فرهنگی و معنوی ایران در خاورمیانه است.   

این طرح در زمان صدام به پاکسازی قومی کردها و اخراج ایرانی تباران شهرهای عراق انجامید، ادعای نام جعلی خلیج عربی ، جداسازی بحرین از ایران و سرکوب شیعیان آن توسط انگلستان، حمایت از خلق عرب در خوزستان و ادعای 3جزیره ی ایرانی در خلیج فارس همه گی بخشهایی از برنامه های تعریب خاورمیانه است که استعمارگران بعضا در قالب اختلافات قومی یا مذهبی سعی در دامن زدن به آن داشتند و هر زمان این طرح را با بکارگیری مزدورانی به پیش برده اند.