انتشار ویژه نامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی

۱۱ بهمن, ۱۳۹۴
انتشار ویژه نامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی

گردانندگان مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » دوشماره ی ۳۰۰ – ۳۰۱ این مجله را به انتشار برگزیده ای از مقاله ها و گفتارهای دکترمحمدامین ریاحی خویی ، استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی که از آثار او انتخاب شده است ،  اختصاص داده اند . استاد ریاحی خویی از گروه استادان و فرهیختگانی بود که در درازی زندگانی پربرکتش با همه ی وجود به فرهنگ کشورش ، ایران خدمت کرد و از خود کارنامه ای ارزشمند از پژوهش بر جای نهاد . او به سبب بزرگی اندیشه ، از مرزهای تیره – طایفه ای گذشته بود و برای « جهان ایرانی » و در راستای « گفتگوی با جهان » می نوشت .

او با توانایی و کفایتی کم مانند ، در دوره های گوناگون زندگانی خود ، جدا از کارهای پژوهشی ، در مقام های اجرایی بسیاری ، به شایستگی خدمت کرد : سردبیری « روزنامه ی شفق » ( نشریه ی حزب وحدت ایران ) ؛ سرپرست بخش فرهنگی « روزنامه ی کیهان » ؛ ریاست انجمن ادب و سخنرانی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران ؛ دبیری ، ریاست دبیرستان ، ریاست دانشسرای مقدماتی در آذربایجان ، گرگان، قزوین و تهران ؛ همکای با « نشریه مهرگان » ( ارگان جامعه ی لیسانسیه های دانشسرای عالی ) ؛ عضویت در کمیسیون قوانین وزارت فرهنگ ؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش ، مدیرکلی نگارش وزارت فرهنگ ؛ قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در شوراها ؛ مدیریت و سردبیری « ماهنامه ی آموزش و پرورش » ؛ عضو موسس « شورای کتاب کودک » ؛ رایزن فرهنگی ایران در ترکیه ؛ استادی ادبیات فارسی در دانشگاه آنکارا ؛ برپاکننده ی دبستان و دبیرستان ایرانیان در آنکارا ؛ موسس « خانه ی فرهنگ ایران در آنکارا » ؛ استاد ادبیات در دوره های لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ؛ دبیرکلی « هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور » ؛ نایب رئیسی « فرهنگستان ادب و هنر ایران » ؛ سرپرستی« دانشکده ی هنرهای دراماتیک ایران» ؛ ریاست « بنیاد شاهنامه ی فردوسی » و « وزارت آموزش و پرورش ایران در دولت شریف امامی » مقام هایی است که او در آنها در جایگاه یک « ایرانی میهن پرست » به شایستگی خدمت کرد .

شگفتا که این استاد بلندمرتبه پس از پذیرفتن پست وزارت آموزش و پرورش با سرنوشتی دیگر روبه رو شد . دکتر باسانی پاریزی در این باره چنین گفته است : « … حوادث سیاسی و اجتماعی سالهای نیمه ی دوم  دهه ی پنجاه پی در پی  و پشت سر هم آمد و منشور وزارت آموزش و پرورش به نام دکتر ریاحی صادر شد … که اگر نه تنها وزیر ، بل یکی از معدود وزیرانی بود که در آن روزهای بحرانی ، می توانست به وزارتخانه برود و با همکاران خود گفتگو کند و دلیل آن نیز این بود که دکتر ریاحی تمام عمر خود را در معلمی گذرانده بود و … هرگز از معلمان و همکاران خود جدا نشده بود و همه جا با معلمان همراه و در خدمت آنها بود ، ولی حوادث چهل و پنج روز بعدی حاصل سی و پنج سال خدمت فرهنگی را تحت الشعاع قرار داد … »

بی مهری جامعه ی فرهنگی و روشنفکری ایران به این استاد شریف و میهن پرست از پدیده های شگفت روزگار ماست ؛ تنها یادنامه ای که به یاد این استاد طراز اول منتشر شده ، کتابی است با نام « آفرین نامه » که به کوشش نادر مطلبی کاشانی تدوین شده و یک سال پس از درگذشت استاد از سوی بنیاد موقوفات افشار در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است . نکته ی مهم و دانستنی اینکه میان انتشار فراخوان به تالیف مقاله برای این یادنامه که به امضای دکتر شفیعی کدکنی و استاد ایرج افشار نوشته شد ، تا زمان انتشار کتاب هشت سال زمان گذشت .

در ادامه فهرست شماره ی ویژه ی « استاد ریاحی خویی » در مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » را می خوانیم :

    یادداشت ( نگاهی به زندگی استاد ریاحی و خدمات او )
    فهرست آثار استاد محمدامین ریاحی خویی
    بعد از هزار سال ( درباره ی شاهنامه ی فردوسی )
    میراث فردوسی ( درباره ی حکیم ابوالقاسم فردوسی )
    رنج و روزگار فردوسی ( در زمینه ی فردوسی شناسی )
    پیام شاهنامه
    ارزش والای شاهنامه
    چهره ی ممتاز حافظ
    سرچشمه های مضامین حافظ
    ملاحظاتی در باره ی زبان کهن آذربایجان
    زبان ما و همسایگان ما
    از کهن ترین روزگاران
    پس از جنگ چالدران
    نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی
    عمق تاثیر ادب فارسی در زبان و ادب ترکی
    مقدمه بر نزهت المجالس
    کسایی مروزی : زندگی ، اندیشه و شعر او
    پیشرو ناصر خسرو
    در بزرگداشت مولوی در قونیه
    تربت شمس تبریز کجاست ؟
    صائب تبریزی ، شاعر زمانه ی خویش
    نجم رازی و مرصادالعباد ( مقدمه بر مرصاد العباد )
    پیش از مقدمه بر رتبت الحیات
    مقدمه بر رساله الطیور : نجم رازی و رساله الطیور
    بگشای راز عشق ( پیشگفتار بر گزیده ی کشف الاسرار)
    عالم آرای نادری ( مقدمه بر عالم آرای نادری )
    سفارتنامه های ایران
    آذربایجان در اشغال روس ها
    آشوب سمیتقو به تحریک انگلیس
    در چنبر نیرنگهای رنگارنگ بیگانه
    این رباعی ها از حافظ نیست .
    فصول گمشده ی فرهنگ ایرانی ( بخش از نوشتار استاد ریاحی در معرفی کتاب «فرهنگ ایرانی در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی »)
    استاد بزرگ ما اقبال آشتیانی
    خاطراتی از محضر استاد ( خاطرات دکتر ریاحی از بدیع الزمان فروزانفر )
    مردی رفت که نظرش هرگز نخواهد آمد ( در باره ی دکتر عباس زریاب خویی )
    چون شکفتن گل ها در باغ ( جواب به علی دشتی )
    داستانی به نام کتاب درسی

  انتشار این شماره از مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » را که برای سردبیر و گردانندگان این مجله موفقیتی بزرگ است باید به سردبیر و گردانندگان این نشریه شادباش گفت . اما این را هم باید گفت که « خواندن این مجله ، بزرگترین شادباش و دست مریزادی است که می توان نثار  کوششی جانانه چون انتشار این شماره از  این مجله کرد .