بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران

۱۷ دی, ۱۳۹۴
بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران

حیات یکساله خود موفق به جذب کردهای ایلام ، کرمانشاه، کردستان و حتی عشایر اطراف مهابد نشد ولی توانست با حمایت روسها برای واگرایان کرد دولت‌سازی کند.

شناسایی صف‌بندی داخلی و مواضع سیاسی احزاب و شخصیت های طراز اول مملکتی و چگونگی برخورد آنان با حزب دموکرات کردستان و اولین موج جدایی طلبی هرچند ساخته بیگانگان سرشت غیر دموکراتیک سران حزب به ویژه قاضی محمد که بدون مشورت و استخراج رای و نظر مردم و با کمک بیگانگان سرنوشت جدیدی برای مردم کرد رقم زد. در کتاب بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران (1320 – 1330) به صورت تحلیلی آمده است.

در این مجموعه با مقالات متعددی از سوی آقایان مجتبی برزویی، محمد رئوف توکلی، حسن حیدری، عبدالحمید چرت سجادی، حسین شاه ولی، علی ططری، اردشیر کشاورز و سالار سیف الدینی مسئله فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمن این یک مقاله درباره علل شکل‌گیری و توسعه گروهک پژاک از دکتر حسین احمدی و مقاله‌ای دیگر درباره “نوروز درمیان کردهای ترکیه” از خانم عایشه حر در همین مجموعه آمده است.

این کتاب در 340 صفحه به کوشش حسین احمدی و توسط موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در تابستان 1394 به تعداد 750 نسخه چاپ شده است.

 

 

عنوان : بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران
به کوشش: حسین احمدی
چاپ دوم : 1394
 قیمت : 16000 تومان   
صفحات :340