شش جمعیت یهودی و دو جمعیت بهائی در جمهوری باکو مجوز فعالیت دارند

۲۵ خرداد, ۱۳۹۵
شش جمعیت یهودی و دو جمعیت بهائی در جمهوری باکو مجوز فعالیت دارند

هستند.
به گزارش آذریها به نقل از ترند، مبارز قربانلی گفت در سال 2015 میلادی 52 جمعیت دینی جدید مورد تایید  کمیته دولتی امور دینی ، در جمهوری آذربایجان به ثبت رسید که 49 جمعیت دینی اسلامی و سه جمعیت دینی غیراسلامی می باشند.
مبارز قربانلی گفت تعداد جمعیت های دینی ثبت رسمی شده در جمهوری باکو به 644 مورد رسیده است.
به گفته مبارز قربانلی، دولت جمهوری باکو در سال گذشته به 19 جمعیت غیراسلامی و 68 جمعیت مسلمان مورد تایید کمیته دولتی امور دینی جمهوری باکو ، کمک مالی پرداخت شده است.
قربانلی گفت : در سال گذشته کارشناسان کمیته دولتی امور دینی جمهوری باکو 1827 کتاب دینی وارد شده به این کشور را بررسی کرده اند که از توزیع 372 کتاب به علت اینکه تبلیغ کننده تندروی شناخته شده اند، جلوگیری شد.
کمیته دولتی امور دینی جمهوری باکو همچنین درخواست انتشار 187 کتاب دینی را در داخل این کشور بررسی کرده و به پنج کتاب اجازه انتشار نداده است.