با موضوع دیوانسالاری و سیاست
فصلنامه گفتگو شماره ۸۶

۲۲ آذر, ۱۳۹۹
فصلنامه گفتگو شماره ۸۶

شماره جدید فصل‌نامه گفتگو با عنوان دیوانسالاری و سیاست منتشر شد. در این شماره که در آذرماه ۹۹ منتشر شده است، از مراد ثقفی، ولی نصر، کامران سپهری و تنی چند از جامعه شناسان و پژوهشگران مقالاتی دیده می‌شود.