احمد کاظمی بررسی کرد:
ایجاد کانون تجزیه طلبی علیه ایران تعهد باکو و آنکارا به اسرائیل و امریکا

۲۲ آذر, ۱۳۹۹
ایجاد کانون تجزیه طلبی علیه ایران تعهد باکو و آنکارا به اسرائیل و امریکا

دکتر احمد کاظمی نویسنده و حقوقدان در یادداشت در خصوص اظهارات رجب طیب اردوغان در رژه نظامی باکو نوشت:

 

صحبت های اردوغان در رژه باکو تهدید تمامیت ارضی ایران و مغایر منشور سازمان ملل، مغایر قاعده حقوقی التزام کشورها به احترام به تمامیت ارضی و نقض  اصول حسن همجواری بود.

این موضع گیری اتفاقی نبود بلکه آغاز فاز دوم پروژه جنگ قراباغ می باشد. در فاز اول به بهانه آزادی اراضی جمهوری آذربایجان ،ترکیه با حمایت رژیم اسرائیل و انگلستان پروژه اتصال جغرافیایی پان ترکیسم را از طریق تحمیل کریدور مقری در توافقنامه آتش بس پیگیری نمود تا ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران بویژه در حوزه انرژی در آینده  تخلیه شود.در فاز دوم اردوغان با این اظهارات از یک سو علی اف را  که اکنون ج. آذربایجان را تحت الحمایه ترکیه قرارداده است؛ و از سوی دیگر اذناب تجزیه طلب را در آستانه ۲۱ آذر سالروز  غائله فرقه دمکرات؛ مکلف کرده تا به تحرکات جدید تجزیه طلبانه علیه ایران دست بزنند .

اساسا ایجاد کانون جدید ناامنی و تجزیه طلبی علیه ایران تعهدی است که باکو و آنکارا قبل از آغاز  پروژه جنگ دوم قرا باغ به اسرائیل و امریکا و انگلستان داده اند. بهمین دلیل بود در کمال ناباوری عده ای،  کشورهای غربی در مقابل آزادی اراضی خارج از قره باغ، تنها نظاره گر شکست ارمنستان شدند.

بنابراین باکو قرار است به عنوان یک کشور تحت الحمایه از این به بعد با تشدید اجرای سیاستهای پان ترکیستی و استفاده از ظرفیت های نیروهای تکفیری مستقر در جمهوری آذربایجان در مسیر نئوعثمانی گری اردوغان که خود را مرید سلطان یاووز سلیم می داند،حرکت کند.همان سلطان سلیمی که  که دست اش به خون هزاران آذری از جمله تبریزیها در جنگ چالداران آغشته است. اشتباه سران باکو و آنکارا نیز درهمین رویکرد است. هر دو ،کشورهایی هستند که با سیاست های تک قومی دنبال دولت همگن از طریق سرکوب شدید اقلیتها هستند. دمیدن در قومگرایی و تکرار سیاست های ۱۹۹۳ به تجزیه جمهوری آذربایجان و ترکیه منجر خواهد شد .

تالشستان و لزگستان، پاشنه آشیل جمهوری آذربایجان و کردستان، زازاستان و علوی‌ها، پاشنه آشیل ترکیه خواهند بود .اکنون می توان گفت که در آینده، تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد. آیا واقعا قراباغ آزادشد؟ یا اینکه الهام علی اف ، با نوعی قماربازی ،و حتی بر خلاف رویکرد پدرش، به بهانه آزادی قراباغ ،کشور را تقدیم ترکیه ،رژیم صهیونیستی و هزاران صلح بان روس کرد که با لگدمال کردن استقلال این کشور از موقعیت آن علیه ایران استفاده کنند. خدا رحمت کند نجم الدین اربکان رهبر معنوی اسلامگرایان ترکیه را ، آن روزی که با پیش بینی خیالات اردوغان ، وی را به فرعون و شیره انگوری تشبیه کرد که به شراب تبدیل شده است  که آینده ترکیه را تباه می سازد.سرمستی های امروز اردوغان تنها برای کسانی است که قومگرایی چشمان آنها را کور کرده، باور پذیر می باشد وگرنه حقارت سیاستهای شکست خورده اردوغان در اتحادیه اروپا، سوریه عراق؛ شرق دریای مدیترانه ،یونان ،مصر ولیبی برهمگان مشهود است.